Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 2

Ричард Грант
Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 2

Мета цього курсу – довести Ваші знання англійської мови до досконалості.

Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Частина 11

201. Він поїхав до Китаю з бізнесу. – He went to China on business.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Go – went – gone – це три форми неправильного дієслова – йти, рухатися.

Go on business – це стійкий вислiв. Перекладається як їхати у відрядження, їхати у справі.

Повторимо ще раз.

He went to China on business.

202. Я, можливо, почну робити кар'єру в цій компанії. – I may start making a career in this company.

Це стверджувальне речення з модальним дієсловом may, що виражає можливість здійснення якоїсь дії з відтінком сумніву, невпевненості. В цьому випадку відповідає українському модальному слову можливо.

Дієслово start дозволяє використовувати після себе як інфінітив, так і герундій. Сенс висловлювання не змінюється. Можна сказати I may start to make a career in this company.

Повторимо ще раз.

I may start making a career in this company.

203. Що оточує твій дім? – What surrounds your house?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Якщо в питальному реченні в простому теперішньому часі зі спеціальним питальним словом What, відсутній підмет, який відповідає на питання що? – то допоміжне дієслово do або does не вживається, а використовується основне дієслово без частки to. Для третьої особи до основного дієслова додається закінчення -s або -es.

Повторимо ще раз.

What surrounds your house?

204. Ці помилки часто ігноруються. – These mistakes are often ignored.

Це стверджувальне речення в пасивному станi в простому теперішньому часі.

Пiдмет +am/is/are + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Often – це прислівник частоти, який ставиться перед одиночним основним дієсловом.

Повторимо ще раз.

These mistakes are often ignored.

205. Ти ніколи там не був, чи не так? – You never were there, were you?

Це речення ілюструє правило утворювання роздільного питання з допоміжним дієсловом were.

Розділові питання складаються з двох частин. Перша частина речення – стверджувальна чи заперечна, друга – “хвостик” – коротке загальне питання. Частини роздільного питання відокремлюються комою. Українською мовою “хвостик” питання перекладається як чи не так?, хіба не так?.

Якщо перша частина питання стверджувальна, то “хвостик” буде заперечним. Якщо ж основна частина заперечна, то “хвостик” буде стверджувальним.

Так як у першій частині речення стоїть never were = were not, то в другій частині – were.

Повторимо ще раз.

You never were there, were you?

206. Ці кольори не поєднуються разом. – These colors don't go together.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + do not або does not = don’t або doesn’t + основне дієслово + …

Go together – це стійкий вислiв. Перекладається як поєднуватися разом.

Повторимо ще раз.

These colors don't go together.

207. Я зароблю 200 доларів на наступний тиждень, якщо мені пощастить. – I'll have earned two hundred dollars by next week if I'm lucky.

Це стверджувальне речення в Future Perfect Tense.

Пiдмет + will + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Future Perfect Tense – майбутнiй досконалий час, описує дію, яка вже відбудеться і буде закінчена до певного моменту в майбутньому.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: by that time – до того часуby Monday – до понеділкаby the end of the month (year, week) –до кінця місяця (року, тижня).

If I'm lucky – після прислівників часу, when – колиwhile – коли, покиbefore – ранішеafter – післяby the time – до того часу, якas soon as – як тількиif – якщоunless – якщо не, використовується теперішній час, але перекладається українською мовою майбутнім часом.

Повторимо ще раз.

I'll have earned two hundred dollars by next week if I'm lucky.

208. Це звучить дуже підозріло. – It sounds very suspicious.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

It sounds very suspicious.

209. Чому вони не поважають його? – Why do they disrespect him?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Why do they disrespect him?

210. Ви маєте гроші? – Have you got money?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом have got.

Have + підмет + got + …

В простих часах можливе рівнозначне використання дієслів have та have got, при описі зовнішності, сім’ї, коли йдеться про належність – у когось є щось і про хвороби.

При цьому в розмовній мові частіше використовується дієслово have got.

Повторимо ще раз.

Have you got money?

211. Ми будемо знати один одного 5 років до наступного місяця. – We'll have known each other for five years by next month.

Це стверджувальне речення в Future Perfect Tense.

Пiдмет + will + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

На час Future Perfect Tense вказує фраза by next month – до вересня наступного року .

Докладно цей час розглянуто у прикладі №207.

Повторимо ще раз.

We'll have known each other for five years by next month.

212. Коли він прибув, ми вже вирішили ту проблему. – When he arrived, we'd already solved that problem.

Це речення належить до другої групи правила узгодження часів.

Правило узгодження часів. Друга група. Якщо в головній частині речення присудок є дієсловом у минулому часі, то в підрядному реченні не може використовуватися теперішній або майбутній час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому), що підходять за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі простого минулого часу – arrived. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальній формі в часі Past Perfect Tense – had already solved.

Past Perfect Tense – минулий досконалий час, описує дію, що вже закінчилася до певного моменту в минулому. Даний момент у минулому може бути точно вказаний прийменником часу by або може бути виражений іншою минулою дією.

В даному прикладі, підрядне речення – це стверджувальне речення в Past Perfect Tense.

Пiдмет + had + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

When he arrived, we'd already solved that problem.

213. Він може це зробити. – He's able to do it.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are + …

Повторимо ще раз.

He's able to do it.

214. Це найгірше рішення. – It's the worst decision.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are + …

Повторимо ще раз.

It's the worst decision.

215. Я зробив бутерброд. – I made a sandwich.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Make – made – made – це три форми неправильного дієслова – робити, конструювати, створювати, творити, виготовляти.

Повторимо ще раз.

I made a sandwich.

216. Якби я тільки був досвідченішим. (раніше) – If only I'd been more experienced.

Це речення ілюструє використання конструкції If only I в умовному способі Past Perfect Subjunctive I.

If only I + had + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Past Perfect Subjunctive I – означає нереальні події минулого. Дія в цій формі умовного способу, звичайно, не відбулася в минулому. Це може бути втраченою можливістю в минулому.

Зміст цього прикладу полягає в тому, що хтось шкодує про те, що не був колись більш досвідченим.

Повторимо ще раз.

If only I'd been more experienced.

217. Він запитав мене, чи часто я відвідую своїх друзів. – He asked me whether I often went to see my friends.

Це приклад непрямої мови.

Пряма мова виглядає так:

Він запитав мене: «Ви часто відвідуєте своїх друзів?» – He asked me, "Do you often go to see your friends?"

Перша частина речення не змінюється – He asked me.

Так як у прямій мові використовується загальна питальна форма в простому теперішньому часі – Do you often go, то в непрямій мові питання вводиться сполучником whether і використовується прямий порядок слів у простому минулому часі – whether I often went. Знак питання наприкінці речення замінюється крапкою.

 

Так як у прямій мові використовується займенник you, то в непрямій мові повинен використовуватися займенник I.

Так як у прямій мові використовується займенник your, то в непрямій мові повинен використовуватися займенник my.

Go – went – gone – це три форми неправильного дієслова – йти, їхати, рухатися.

Нижче розглянуто правила переходу прямої мови в непряму.

При переході прямої мови в непряму, необхідно дотримуватися правил узгодження часів.

Простий теперiшнiй час переходить в простий минулий час.

Present Continuous Tense переходить в Past Continuous Tense.

Present Perfect Tense переходить в Past Perfect Tense.

Present Perfect Continuous Tense переходить в Past Perfect Continuous Tense.

Простий минулий час переходить в Past Perfect Tense.

Past Continuous Tense переходить в Past Perfect Continuous Tense.

Past Perfect не змінюється.

Past Perfect Continuous не змінюється.

Future Tense переходить в Future in the Past Tense.

В непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання наприкінці речення замінюється на крапку.

Загальні питання вводяться сполучниками if/whether.

При переході прямої мови в непряму відбувається заміна займенників:

I, you переходять в he або she.

We переходить в they.

My, your переходять в his або her.

Our переходить в their.

Також при переході прямої мови до непрямої, необхідно узгодити окремі слова:

This, these переходять в that, those.

Here переходить в there.

Now переходить в then.

Today переходить в that day.

Tomorrow переходить в the next day.

Yesterday переходить в the day before.

Ago переходить в before.

Last переходить в previous/before.

Next переходить в the following.

Наказові речення в непрямій мові використовуються з дієсловами say, tell, order, ask, beg, а дієслово в наказовому способі змінюється в форму інфінітива.

Повторимо ще раз.

He asked me whether I often went to see my friends.

218. Ні він, ні вона не допоможуть тобі. – Neither he nor she will help you.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Пiдмет + will + основне дієслово + …

Оскільки neither he nor she несуть в собі заперечення, то наступний текст йде в стверджувальній формі. В англійському реченні може бути лише одне заперечення.

Повторимо ще раз.

Neither he nor she will help you.

219. Поліція вже заарештувала цих грабіжників. – The police have already arrested these robbers.

Це стверджувальне речення в Present Perfect Tense.

Пiдмет + have або has + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Прислівник невизначеного часу already – вже, ставиться між have/has та основним дієсловом.

Present Perfect Tense – теперішнiй досконалий час, описує дію, яка вже відбулася в попередній період до моменту промови, але має з цим моментом безпосередній зв’язок. Present Perfect Tense перекладається минулим часом.

З цим часом часто використовуються слова, що позначають незакінчений період часу: today – сьогодніthis morning – сьогодні вранціthis week – цього тижняthis month – цього місяця, а також прислівники невизначеного часу: ever – коли-небудьnever – ніколиoften – частоalready – вжеyet – поки щеjust – тільки щоlately – нещодавно (за останні дні, тижні) recently – нещодавно (за останні місяці чи роки), останнім часомup to now – до цього часуseldom – рідкоonce – одного разу, колись та інші ( більшість із них частіше використовуються в питальних та заперечних реченнях). Незакінчений вiдрiзок часу часто позначається обставинами часу з прийменником for – протягом (for years – протягом багатьох роківfor ages – цілу вічністьfor three weeks – протягом трьох тижнів), з прийменником since – з (since Sunday – з неділіsince 10 o’clock – з 10 годинsince 1990 – з 1990 року), а також додатковим реченням із сполучником since – з того часу.

Повторимо ще раз.

The police have already arrested these robbers.

220. Ви повинні робити домашнє завдання щодня. – You must do your homework every day.

Це стверджувальне речення з модальним дієсловом must, що виражає обов’язок, необхідність вчинення якоїсь дії.

Повторимо ще раз.

You must do your homework every day.

Частина 12

221. До початку вересня його племінник переїхав у нову квартиру. – His nephew had moved to a new flat by the beginning of September.

Це стверджувальне речення в Past Perfect Tense.

Пiдмет + had + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Докладно цей час розглянуто у прикладі №212.

Повторимо ще раз.

His nephew had moved to a new flat by the beginning of September.

222. Мені не подобається цей формат. (Дія має місце безпосередньо в момент розмови.) – I dislike this format now.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Розглянемо це речення. Слово now сигналізує, що дія відбувається зараз, тобто, необхідно використовувати час Present Continuous Tense. Проте є дієслова, в цьому прикладі – дієслово dislike, які не вживаються в часах Continuous, вони використовуються лише в формах Simple. Відбувається зсув часу на один рівень вниз, тобто, час Present Continuous Tense переходить в Simple Tense.

Повторимо ще раз.

I dislike this format now.

223. Їх прогрес вимірюється час від часу. – Their progress is being measured from time to time.

Це стверджувальне речення в пасивному станi в Present Continuous Tense.

Пiдмет + am/is/are + being + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

На час Continuous вказує фраза from time to time.

Повторимо ще раз.

Their progress is being measured from time to time.

224. Або він, або вона допоможуть тобі. – Either he or she will help you.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Пiдмет + will + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Either he or she will help you.

225. Мій друг пошкодував, що не зробив цього минулого тижня. – My friend wishes he hadn’t done that last week.

Це речення ілюструє використання конструкції пiдмет + wish в умовному способі Past Perfect Subjunctive I.

Пiдмет + wish + підмет + had + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Past Perfect Subjunctive I – означає нереальні події минулого. Дія в цій формі умовного способу, звичайно, не відбулася в минулому. Це може бути втраченою можливістю в минулому.

Зміст цього прикладу полягає в тому, що хтось шкодує про те, що не зробив щось.

Повторимо ще раз.

My friend wishes he hadn’t done that last week.

226. Я з Торонто. – I'm come from Toronto.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are + …

Come from – це фразове дієслово. Перекладається як бути з якогось міста.

Повторимо ще раз.

I'm come from Toronto.

227. Я підстригся. (підстриг сам себе) Я підстригся. (мене хтось підстриг у перукарні) – I cut my hair. I had my hair cut.

Ці речення – стверджувальні речення в минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

I had my hair cut. – це стійке речення. Перекладається як Я підстригся у перукарні.

Повторимо ще раз.

I cut my hair. I had my hair cut.

228. Коли ви його проінформуєте? Вони вже проінформували його. – When will you inform him? They've already informed him.

Перше речення – це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Друге речення – це стверджувальне речення в Present Perfect Tense.

Пiдмет + have або has + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

На час Present Perfect Tense вказує прислівник невизначеного часу already – вже.

Прислівник невизначеного часу already – вже, ставиться між have/has та основним дієсловом.

Докладно цей час розглянуто у прикладі №219.

Повторимо ще раз.

When will you inform me? They've already informed me.

229. Увійшовши до кімнати, хлопчик із цікавістю озирнувся. – On entering the room, the boy glanced curiously around.

Це дієприслівник.

Дієслово в інфінітиві із закінченням -ing + кома + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Зверніть увагу на те, що одна частина речення – дієприслівник, а інша частина – результат, пов’язаний з дією в першій частині речення. Друга частина речення, як правило, стоїть в минулому часі.

Повторимо ще раз.

On entering the room, the boy glanced curiously around.

230. Є ймовірність, що мій батько приєднається до нас у поїздці. – There is a possibility of my father joining us for the trip.

Цей приклад ілюструє використання герундіального обороту з присвійним займенником my – my father joining.

На українську мову герундіальний оборот зазвичай перекладається підрядним реченням, що вводиться сполучниками те (тим), що (щоб), як. При перекладі присвійний займенник або іменник, що стоїть перед герундієм, стає підметом, а герундій – присудком підрядного речення.

Повторимо ще раз.

There is a possibility of my father joining us for the trip.

231. Вони завадили цій хворобі поширитися. – They prevented this disease from spreading.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Prevent … from – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як запобігти щоб щось сталося.

Повторимо ще раз.

They prevented this disease from spreading.

232. Те, що я хочу сказати, полягає в тому, що час летить і ми не можемо повернути його назад. – What I want to say is that time flies and we can't turn it back.

Це складносурядне оповідальне речення в простому теперішньому часі.

What I want to say is that – це стійкий вислiв. Перекладається як те, що я хочу сказати, полягає в тому, що.

Повторимо ще раз.

What I want to say is that time flies and we can't turn it back.

233. Вона намагалася уникати, щоб з нею розмовляли. – She tried to avoid being spoken to.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі з герундієм у формі пасивного стану.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + to + дієслово + being + герундій

Speak to/with – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як поговорити з кимось.

Повторимо ще раз.

She tried to avoid being spoken to.

234. Я хотів би привітати тебе з проходженням тесту. Я хотів би привітати тебе з отриманням цієї роботи. – I'd like to congratulate you on passing the test. I'd like to congratulate you on getting this job.

Це стверджувальні речення в простому теперішньому часі з модальним дієсловом would.

Пiдмет + would + основне дієслово без частки to + …

Такі речення перекладаються в майбутньому часі.

Модальне дієслово would перекладається як зробив би щось.

 

В розмовній мові можливі скорочення займенник + ‘d.

Congratulate on – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як привітати з чимось. Наступне дієслово, використовується із закінченням -ing.

Повторимо ще раз.

I'd like to congratulate you on passing the test. I'd like to congratulate you on getting this job.

235. Зустріч має розпочатися о п'ятій годині. Не запізнюйся. – The meeting is to begin at five o’clock. Don’t be late.

Перше речення – це приклад використання модального дієслова to be в стверджувальному реченні в простому теперішньому часі, для позначення дії, яка повинна (або мала) здійснитися відповідно до плану, угоди, розкладу або домовленості.

Пiдмет + am/is/are + основне дієслово з часткою to + …

Друге речення – це заперечне наказове речення.

Заперечні наказові речення завжди будуються за допомогою don't.

Повторимо ще раз.

The meeting is to begin at five o’clock. Dont be late.

236. Ти колись списував? Одного разу я вирішив, що ніколи не списуватиму. – Have you ever cheated? I decided one day that I would never cheat.

Перше речення – це питальне речення в Present Perfect Tense.

(Питальне слово) + have або has + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

На час Present Perfect Tense вказує прислівник невизначеного часу ever – коли-небудь.

Прислівник невизначеного часу ever – коли-небудь, ставиться між have/has та основним дієсловом.

Докладно цей час розглянуто у прикладі №219.

Друге речення – це стверджувальне речення в Future Indefinite in The Past Tense.

Фраза в минулому часі + підмет + would + дієслово без частки to + …

Future Indefinite in the Past Tense – майбутній простий час у минулому, використовується для опису події в майбутньому, з позицій минулого часу.

Стверджувальна форма:

Фраза в минулому часі + підмет + would + дієслово без частки to + …

Заперечна форма:

Фраза в минулому часі + підмет + would not + дієслово без частки to + …

Питальна форма:

Питання в минулому часі + підмет + would + дієслово без частки to + …

Повторимо ще раз.

Have you ever cheated? I decided one day that I would never cheat.

237. Я часто плутаю ці слова. Постарайся не плутати це! – I often mix up these words. Try not to mix it up!

Перше речення – це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Друге речення – це наказове речення в стверджувальній формі.

Mix up – це фразове дієслово. Перекладається як плутати, переплутати.

Повторимо ще раз.

I often mix up these words. Try not to mix it up!

238. Пішли додому. – Let’s go home.

Це наказове речення в стверджувальній формі.

У фразах типу дайте, дозвольте мені/нам/йому/їй + дієслово, використовується дієслово let – дозволяти.

Let's = Let us.

Повторимо ще раз.

Let’s go home.

239. Я виїхав із цього будинку. – I moved out of this house.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Move out of – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як виїхати, поїхати від кудись.

Повторимо ще раз.

I moved out of this house.

240. Про плавання в цій річці не могло бути й мови. – It was out of the question to swim in this river.

Вислів out of the question – вимагає після себе інфінітив.

Повторимо ще раз.

It was out of the question to swim in this river.

Рейтинг@Mail.ru