Англійська мова. Теорія і практика. Пряма і непряма мова

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Пряма і непряма мова

Direct speech або пряма мова – це слова будь-якої людини, що передаються буквально так, як вони і були вимовлені. На листі пряма мова виділяється лапками, а після слів, що вводять пряму мову, ставиться кома.

She says, "The lessons begin at 9 o’clock."– Вона каже:«Заняття починаються о 9 годині».

Indirect speech або непряма мова – це мова, що передається не слово в слово, а тільки за змістом, у вигляді додаткових підрядних речень. При цьому кома, що відокремлює слова мовця від прямої мови, і лапки, в які взята пряма мова, опускаються.

She says that the lessons begin at 9 o’clock. – Вона каже, що заняття починаються о 9 годині.

У непрямій мові займенник I замінюється займенником he або she.

Direct speech: She said, "I will buy a dress." – Вона сказала: «Я куплю сукню».

Indirect speech: She said that she would buy a dress. – Вона сказала, що купить сукню.

Якщо в головному реченні дієслово-присудок стоїть в минулому часі (Past Simple), то при перекладі прямої мови в непряму, дотримуються правила узгодження часів, і перед непрямої промовою ставиться сполучник that, який після дієслів say, know, think i iнших може бути опущений.

Direct speech: She said, "The lessons begin at 9 o’clock." – Вона сказала: «Заняття починаються о 9 годині».

Indirect speech: She said (that) the lessons began at 9 o’clock. – Вона сказала, що заняття починаються о 9 годині.

Direct speech: Ann said, "I bought two tickets for the theatre." – Ана сказала: «Я купила два квитка в театр».

Indirect speech: Ann said (that) she had bought 2 tickets for the theatre. – Ана сказала, що вона купила 2 квитки в театр.

Узгодження часів у непрямій мові

Direct speech – Indirect speech

Present Simple – Past Simple

He said, "I am hungry!" – He said that he was hungry.– Він сказав: «Я голодний!» – Він сказав, що він голодний.

Present Continuous – Past Continuous

Mother said, "I am cooking the dinner now." – Mother said that she was cooking the dinner then.– Мама сказала: «Я зараз готую обід». – Мама сказала, що вона готувала обід.

Present Perfect – Past Perfect

She said, "I have worked hard today." – She said that she had worked hard that day.– Вона сказала: «Я багато працювала сьогодні». – Вона сказала, що вона багато працювала в той день.

Present Perfect Continuous – Past Perfect Continuous

I said, "My colleague has only been working here for 3 months." – I said that my colleague had only been working there for 3 months.– Я сказав: «Моя колега працює тут всього 3 місяці». – Я сказав, що моя колега працювала там всього 3 місяці.

Past Simple – Past Perfect

She said, "I had a cold a week ago." – She said that she had had a cold a week before.– Вона сказала: «Тиждень тому у мене була застуда». – Вона сказала, що тиждень до цього у неї була застуда.

Past Continuous – Past Perfect Continuous

Tom said, "I was watching the football match." – Tom said that he had been watching the football match.– Том сказав: «Я дивився футбольний матч». – Том сказав, що він дивився футбольний матч.

Past Perfect – Past Perfect

My friend said to me, "I had known you before we were introduced to each other." – My friend told me that he had known me before we were introduced to each other.– Мій друг сказав мені: «Я знав тебе до того, як нас представили один одному». – Мій друг сказав мені, що він знав мене до того, як нас представили один одному.

Past Perfect Continuous – Past Perfect Continuous

My wife said, "We had been dating for 3 years before we got married." – My wife said that we had been dating for 3 years before we got married.– Моя дружина сказала: «Ми зустрічалися 3 роки, перш ніж одружилися». – Моя дружина сказала, що ми зустрічалися 3 роки, перш ніж одружилися.

Future Simple (will) – Future in the Past (would)

The doctor said, "You will get the result of your blood test tomorrow." – The doctor said that I would get the result of my blood test the next day.– Лiкар сказав: «Ви отримаєте результат свого аналізу крові завтра». – Лiкар сказав, що я отримаю результат мого аналізу крові на наступний день.

Модальні дієслова в непрямій мові

Якщо в прямій мові були модальні дієслова, то ті з них, які мають форми минулого часу, зміняться в непрямій мові, наприклад: can – could, may – might, have (to) – had (to). Решта при переході в непряму мову не змінюється.

Direct speech: He said, "The contract can be signed in the evening." – Він сказав: «Контракт може бути підписаний ввечері».

Indirect speech: He said that the contract could be signed in the evening. – Він сказав, що контракт може бути підписаний ввечері.

Direct speech: She said to him, "You should (ought to) send them a telegram immediately." – Вона сказала йому: «Вам слід негайно послати їм телеграму».

Indirect speech: She told him that he should (ought to) send them a telegram immediately. – Вона сказала йому, що йому слід послати їм телеграму негайно.

Дієслово must замінюється в непрямій мові дієсловом had, коли виражає необхідність вчинення дії в силу певних обставин:

Direct speech: She said, "I must send him a telegram at once." – Вона сказала: «Я повинна послати йому телеграму негайно».

Indirect speech: She said that she had to send him a telegram at once. – Вона сказала, що повинна послати йому телеграму негайно.

Коли дієслово must висловлює наказ або пораду, то воно залишається без зміни:

Direct speech: He said to her, "You must consult a doctor." – Він сказав їй: «Ви повинні порадитися з лікарем».

Indirect speech: He told her that she must consult a doctor. – Він сказав їй, що вона повинна порадитися з лікарем.

У деяких випадках необхідно узгодити не тільки часи, а й окремі слова.

Direct speech: He said, "I am dying now". – Він сказав: «Я вмираю зараз».

Тобто в даний момент він помирає. Однак, коли ми будемо передавати його слова, то будемо говорити вже не про зараз, а про момент часу в минулому (той, коли він вмирав). Тому ми змінюємо now (зараз) на then (тоді).

Indirect speech: He said that he was dying then. – Він сказав, що він помирав тоді.

Слова, що змінюються в непрямій мові

Direct speech – Indirect speech

this, these – that, those– цей, ці – той, ті

here – there– тут – там

now – then– зараз – тоді

today – that day– сьогодні – в той день

tomorrow – next day– завтра – на наступний день

yesterday – the day before– вчора – за день

ago – before– тому – до того, раніше

last – the previous, before– минулий – попередній, раніше

next – the following– наступний – наступний

Виняток:

Правило узгодження часів не дотримується:

1. У підрядних реченнях, які виражають загальновідомий факт або істину.

Не said that 22 December is the shortest day of the уеаг. – Він сказав, що 22 грудня – найкоротший день у році.

2. Коли в підрядному реченні є модальні дієслова must, should, ought to:

I said that I must meet her. – Я сказав, що мені треба зустріти її.

3. Якщо мовець посилається на слова, які тільки що були сказані:

Kate: "Stay with me, Mark. I will cook something delicious." – Кейт: Залишся зі мною, Марк. Я приготую що-небудь смачне.

Mark to Elza: "Kate said she will cook something delicious." – Марк Ельзе: Кейт сказала, що приготує щось смачне.

4. У підрядному реченні, що вводиться сполучниками when/since, де простий минулий час (Past Simple) не змінює своєї форми:

I answered that I hadn’t met her since we moved. – Я відповів, що не бачив її після того, як ми переїхали.

5. Якщо мовець використовував час Past Continuous із зазначенням точного часу дії, то вiн не змінюється в непрямій мові, незалежно від того, в якому часі стоїть дієслово, яке вводить непряму мову:

"I was working at 6 o'clock." – He said that he was working at 6 o'clock.

Питання в непрямій мові

У непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання в кінці речення замінюється на крапку.

Загальні питання вводяться сполучниками if або whether:

Direct speech: I asked, "Have you seen my pen?" – Я запитав: «Ти бачив мою ручку?»

Indirect speech: I asked him whether/if he had seen my pen. – Я запитав, чи бачив він мою ручку..

Спеціальні питання вводяться питальними словами:

Direct speech: He wondered: “Who on earth would buy this junk?!” – Він поцікавився: «Хто взагалі стане купувати цю рухлядь?!»

Indirect speech: He wondered who on earth would buy that junk. – Він поцікавився, хто взагалі стане купувати ту рухлядь.

Коротка відповідь на питання непрямої мови вводиться сполучником that без слів yes/no:

Direct speech: She answered, "Yes, I do." – Вона відповіла: «Так».

 

Indirect speech: She answered that she did. – Вона відповіла ствердно.

Наказові речення в непрямій мові

Такі речення використовуються з дієсловами say, tell, order, ask, beg, дієслово в наказовому способі змінюється в форму інфінітива:

Direct speech: Mom told me, "Clean your room." – Мама сказала мені: «Прибери свою кімнату».

Indirect speech: Mom told me to clean my room. – Мама сказала мені прибрати свою кімнату.

Заперечна форма дієслова в наказовому способі замінюється інфінітивом з попередньою часткою not.

Direct speech: He said, "Don’t run in the corridor." – Він сказав: «Не бігайте в коридорі».

Indirect speech: He said not to run in the corridor. – Він сказав не бігати в коридорі.

Нижче представлені деякі дієслова – introductory verbs, які дозволяють передати чужу мову без постійного використання she said або he asked:

agree – погоджуватися

Direct speech: “Ok, I was wrong.” – «Я був неправий.»

Indirect speech: He agreed that he had been wrong. – Він погодився, що був неправий.

claim – заявляти

Direct speech: “I saw the UFO.” – «Я бачив НЛО.»

Indirect speech: He claimed that he had seen the UFO. – Він заявив, що бачив НЛО.

complain – скаржитися

Direct speech: “You never share any secrets with me!” – «Ти ніколи не ділишся зі мною секретами.»

Indirect speech: She complained that I never shared any secrets with her. – Вона скаржилася, що я ніколи не ділився з нею секретами.

admit – визнавати

Direct speech: “I was really unfriendly to him.” – «Я дійсно була з ним ворожа.»

Indirect speech: She admitted that she had been unfriendly to him. – Вона визнала, що була з ним ворожа.

deny – заперечувати

Direct speech: “I didn’t break your favorite cup!” – «Я не розбивав твоєї улюбленої чашки!»

Indirect speech: He denied that he had broken the cup. – Він заперечував, що розбив чашку.

exclaim – вигукнути

Direct speech: “I am so happy!” – «Я така щаслива!»

Indirect speech: She exclaimed that he was very happy. – Вона вигукнула, що була щаслива.

explain – пояснити

Direct speech: “You see, there’s no point in going there right now.” – «Бачиш, немає причини йти туди прямо зараз.»

Indirect speech: He explained that there was no point in going there at that moment. – Він пояснив, що не було причини йти туди в той момент.

recommend – радити

Direct speech: “You’d better stay at home.” – «Тобі було б краще залишатися вдома.»

Indirect speech: She recommended that we stayed at home. – Вона радила, щоб ми залишилися вдома.

prove – доводити

Direct speech: “See, the system works.” – «Дивись, система працює.»

Indirect speech: He proved that the system worked. – Він довів, що система працювала.

state – стверджувати

Direct speech: “I have never seen the young man before.” – «Я ніколи не бачив цього юнака раніше.»

Indirect speech: The witness stated that she had never seen the young man before. – Свідок стверджував, що ніколи раніше не бачив того юнака.

promise – обіцяти

Direct speech: “I will be back no later than eight o’clock.” – «Я вернуся не пізніше 8 годин.»

Indirect speech: Dad promised that he would be back no later than eight o’clock. – Тато пообіцяв повернутися не пізніше 8 годин.

suggest – пропонувати

Direct speech: “Shall we spend the evening together?” – «Ми проведемо разом вечір?»

Indirect speech: He suggested that they spent the evening together. – Він запропонував провести вечір разом.

assert – стверджувати

Direct speech: “Nuclear power is a safe and non-polluting kind of energy.” – «Ядерна енергія безпечна і не призводить до забруднень.»

Indirect speech: The scientists asserted that nuclear power is a safe and non-polluting kind of energy. – Вчені стверджували, що ядерна енергія безпечна і не призводить до забруднень.

contend – заявляти

Direct speech: “The Earth may be much younger than previously thought.” – «Земля може бути набагато молодшою, ніж думали раніше.»

Indirect speech: Some astronomers contend that the Earth may be much younger than previously thought. – Деякі астрономи заявили, що Земля може бути набагато молодшою, ніж думали раніше.

Рейтинг@Mail.ru