Розмовна англійська. Експрес курс. Книги 10–12

Ричард Грант
Розмовна англійська. Експрес курс. Книги 10–12

Прості часи

Отже, продовжуємо наш експрес курс вивчання розмовної англійської мови. Спочатку дамо визначення кожного з простих часів, розглянемо, як утворюються різні їх форми, а потім будемо практикуватися в їх застосуванні.

Простий теперішній час

Простий теперішній час описує дію в широкому розумінні слова. Використовуючи цей час, люди розповідають про свої звички та про інші регулярні дії та речі, які завжди правдиві. Цей час означає дію, яка відбувається зазвичай, регулярно. З цим часом часто використовуються прислівники невизначеного часу та спеціальні словосполучення: usually, sometimes, seldom, always, every day, every morning, on Sundays, twice a week.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

We live in a huge industrial city. – Ми живемо в величезному промисловому місті.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово do або does з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Joanne does not spend much time on the Internet. – Джоан не проводить багато часу в інтернеті.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово do або does + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Do you get together with your relatives? – Ви зустрічаєтеся зі своїми родичами?

Якщо підмет виражений займенником he, she, it або іменником в однині, то в стверджувальній формі до основного дієслова додається закінчення -s, або -es.

Допоміжне дієслово do використовується з підметом, вираженим іменником у множині, або займенниками I, you, we, they.

Допоміжне дієслово does використовується з підметом, вираженим іменником в однині, або займенниками he, she, it.

Допоміжні дієслова українською мовою не перекладаються.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення don't/doesn't замість do not/does not.

Особливе місце в англійській мові займає дієслово to be. Це дієслово змінюється за особами та числами. Розглянемо простий теперішній час.

З займенником I використовується am.

З займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується is.

З займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині, використовується are.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I am at work. – Я на роботі.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He is not an engineer. – Він не інженер.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Are you curious? – Ти цікавий?

В розмовній мові, в стверджувальнiй формі часто використовуються скорочення I'm, he’s, she’s, it's, you’re, we’re, they’re замість I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't замість I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not.

Також слід звернути увагу на дієслово to have.

В стверджувальнiй формі простого теперішнього часу з займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується has.

I have a dog. – У мене є собака.

She has a dog. – У неї є собака.

Простий минулий час

Простий минулий час описує дію, яка відбувалася або відбулася в минулому в певний час. Також його використовують, коли запитують про час дії. З цим часом часто використовуються такі обставини часу: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last time, two days ago, two years ago, in 1993.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово із закінченням -ed, або друга форма неправильного дієслова + другорядні члени речення

They returned home late at night. – Вони повернулися додому пізно вночі.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово did з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

He did not go to the cinema yesterday. – Вiн вчора не ходив у кіно.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово did + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you eat lots of shrimps at the party? – Ти їв багато креветок на вечірці?

Допоміжне дієслово did на українську мову не перекладається.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовується скорочення didn't замість did not.

В простому минулому часі дієслово to be з займенниками I, he, she, it і з відповідними їм іменниками в однинi, переходить в was, а з займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині переходить в were.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I was at drugstore. – Я була в аптеці.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He was not at school yesterday. – Він не був у школі вчора.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Were your parents happy in their youth? – Твої батьки були щасливі в молодості?

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення wasn't, weren't замість was not, were not.

Простий майбутній час

Простий майбутній час описує дію, яка відбудеться після теперішнього часу, в найближчому чи віддаленому майбутньому. З цим часом часто використовуються наступні обставини часу tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year, in five days, in five hours.

Структура стверджувального речення:

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово + другорядні члени речення

I will go to Madrid tomorrow. – Я завтра поїду в Мадрид.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово will з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

I will not be at home tomorrow. – Завтра мене не буде вдома.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Will you call Jenny tomorrow evening? – Ти подзвониш Дженні завтра ввечері?

Допоміжне дієслово will українською мовою не перекладається.

В розмовній мові, в стверджувальних реченнях в майбутньому часі часто використовуються скорочення I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we 'll, they'll замість I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I won't, he won't, she won't, it won't, you won't , we won't, they won't замість I will not, he will not, she will not, it will not, you will not, we will not, they will not.

Простий майбутній час в минулому

Простий майбутній час в минулому використовується для опису події в майбутньому, з позицій минулого.

Структура стверджувального речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

I wondered if he would come next day. – Я поцiкавився, чи прийде він наступного дня.

Структура заперечного речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Jane said she would not meet with him. – Джейн сказала, що не буде зустрічатися з ним.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you think he would go to New York? – Ти думав він поїде в Нью-Йорк?

При використаннi простого майбутнього часу в минулому, в реченнях можуть відбуватися деякі зміни. А саме:

this – that, these – those, here – there, today – that day, tomorrow – next day, next year – following year.

Ми розглянули всі часи, що входять до групи невизначених. Перед переходом до практики я рекомендую Вам ще раз пропрацювати теоретичну частину.

Починаємо практичні заняття.

Частина 91

1801. Сонячно? – Is + it + sunny?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

Повторимо ще раз.

Is it sunny?

1802. Вона не захоче стати домогосподаркою. – She + won't + want + to become a housewife.

Це заперечне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will not = won’t + основне дієслово + …

Become a housewife – іменник, що йде за дієсловом become, в значенні стати кимось, використовується з невизначеним артиклем.

 

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

She won't want to become a housewife.

1803. Він справді був впевнений? – Was + he + really confident?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

Повторимо ще раз.

Was he really confident?

1804. Ти був такий зайнятий? – Were + you + so busy?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

Повторимо ще раз.

Were you so busy?

1805. Це так цікаво. – It's + so interesting.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Підмет + am або is або are + …

Повторимо ще раз.

It's so interesting.

1806. Я вперше це почув. – I + heard + it for the first time.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Hear – heard – heard – це три форми неправильного дієслова – чути, почути.

For the first time – це стійкий вислiв. Перекладається як вперше.

Повторимо ще раз.

I heard it for the first time.

1807. Він хотів би стати лікарем. – He'd + like + to become a doctor.

Цей приклад ілюструє використання конструкцii займенник + would like – хотiв би зробити щось.

В розмовній мові часто використовуються скорочення займенник + 'd.

Модальне дієслово і наступне за ним основне дієслово, не розділяються часткою to.

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Become a doctor – іменник, що йде за дієсловом become, в значенні стати кимось, використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

He'd like to become a doctor.

1808. Вона бігла дуже швидко. – She + ran + very fast.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Run – ran – run – це три форми неправильного дієслова – бігти.

Повторимо ще раз.

She ran very fast.

1809. Я перевірив це правило. – I + revised + this rule.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

I revised this rule.

1810. Як вони поведуть себе? – How + will + they + behave?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Behave – перекладається як поводитися і не вимагає після себе зворотного займенника.

Повторимо ще раз.

How will they behave?

1811. Це не для цього рівня. – It + isn't + for this level.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are з запереченням not + …

Повторимо ще раз.

It isn't for this level.

1812. Я сподіваюся, ви більше не будете плутати ці фрази. – I + hope + you + won't + confuse + these phrases any more? (I + hope + you + won't + mix up + these phrases any more?)

Це речення ілюструє правило узгодження часів i належить до першої групи.

Правило узгодження часів. Перша група. Коли в головній частині речення присудок є дієсловом в теперішньому чи майбутньому часі, тоді в підрядному реченні використовується будь-який час, який пасує за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальнiй формі простого теперішнього часу – hope. В підрядному реченні – дієслово в заперечнiй формі простого майбутнього часу – won't confuse/won't mix up.

Mix up – це фразове дієслово. Перекладається як плутати, переплутати.

Повторимо ще раз.

I hope you won't confuse these phrases any more? (I hope you won't mix up these phrases any more?)

1813. Він порізався. – He + cut + himself.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Cut – cut – cut – це три форми неправильного дієслова – різати, розрізати.

Повторимо ще раз.

He cut himself.

1814. У кого буде почуття гумору? – Who + will + have + a sense of humour?

Це питальне речення в простому майбутньому часі з питальним словом who.

Питальне слово who поглинує пiдмет i структура речення виглядає так:

Who + will + основне дієслово + …

A sense of humour – це стійкий вислiв. Перекладається як відчуття гумору.

Повторимо ще раз.

Who will have a sense of humour?

1815. Коли ти слухатимешся своїх літніх батьків? – When + will + you + obey + your elderly parents?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

When will you obey your elderly parents?

1816. Яким маршрутом ви полетите? – Which route + will + you + fly?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Which route will you fly?

1817. Моя подруга живе в іншому місці. – My girlfriend + lives + in another place.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

My girlfriend lives in another place.

1818. Вона має кішку. – She + has + a cat.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to have.

Пiдмет + have або has для третьої особи + …

Іменник або зв'язка прикметника з іменником, що йдуть після конструкції I/you/we/they have, he/she/it has, використовуються з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

She has a cat.

1819. Гра цікава? – Is + the game + interesting?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

The game – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Is the game interesting?

1820. Як давно був твій друг там? – How long time ago + was + your friend + there?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

How long time ago? – має значення Як давно?

Повторимо ще раз.

How long time ago was your friend there?

Частина 92

1821. Це буде стандартною процедурою? – Will + it + be + a standard procedure?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

A standard procedure – зв'язка прикметника з обчислюваним іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

Will it be a standard procedure?

1822. Де відбудеться цей турнір? – Where + will + this tournament + take place?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

To take place – це стійкий вислiв. Перекладається як траплятися; відбутися, мати місце.

Повторимо ще раз.

Where will this tournament take place?

1823. Я відчинив двері та вікно. – I + opened + the door and window.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

The door – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Якщо іменники розділятимуться сполучником and, то артикль використовується тільки з першим іменником.

Повторимо ще раз.

I opened the door and window.

1824. Я хочу мати нову машину. – I + want + to have a new car.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

A new car – зв'язка прикметника з обчислюваним іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

I want to have a new car.

1825. Ми бачимо це в наступному реченні. – We + see + it in the next sentence.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

The next sentence – якщо прикметники next и last обозначают порядок следования предметов, то оні використовуються з означеним артиклем.

Next year – якщо прикметники next i last є обставинами часу, то вони використовуються без артикля.

Повторимо ще раз.

We see it in the next sentence.

1826. Ця компанія має гроші. – This company + has + money.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to have.

Пiдмет + have або has для третьої особи + …

Money – незліченні іменники використовуються без артикля.

Повторимо ще раз.

This company has money.

1827. Це така проста відповідь. – It's + such a simple answer.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Підмет + am або is або are + …

Such a simple answer – займенник такий, (така, таке) відповідає в англійській мові прикметнику such, після якого слідує невизначений артикль + прикметник + іменник в однині.

Повторимо ще раз.

It's such a simple answer.

1828. Вам подобається це плаття? – Do + you + like + this dress?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Do you like this dress?

1829. Чи це хороший результат? – Is + it + a good result?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

A good result – зв'язка прикметника з обчислюваним іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

Is it a good result?

1830. Він тебе дуже добре розуміє. – He + understands + you very well.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Well – використовується для характеристики дії та відповідає на питання як?

Good – використовується для характеристики об'єкту і відповідає питанням який? яка? які? яке?

Повторимо ще раз.

He understands you very well.

1831. Джейн сказала, що не зустрічалася б з ним. – Jane said + she + would + not + meet + with him.

Це заперечне речення в простому майбутньому часі в минулому.

Фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Jane said she would not meet with him.

1832. Вони розбили вікно. – They + broke + the window.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Break – broke – broken – це три форми неправильного дієслова – порушувати (закон), ламати, розбивати (на частини); руйнувати.

The window – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

They broke the window.

1833. Це найкращий плей-лист. – It's + the best playlist.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

 

Підмет + am або is або are + …

The best – прикметники в найвищому ступінi використовуються з означеним артиклем.

Повторимо ще раз.

It's the best playlist.

1834. Ти був у біді? – Were + you + in trouble?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

Be in trouble – це стійкий вислiв. Перекладається як потрапити в халепу.

Повторимо ще раз.

Were you in trouble?

1835. Вони зруйнували будівлю. – They + destroyed + the building.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

The building – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

They destroyed the building.

1836. Вони часто над цим сміються. – They + often + laugh at + it.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Often – це прислівник частоти, який ставиться перед одиночним основним дієсловом.

Laugh at – це стійкий вислiв дієслова з прийменником. Перекладається як сміятися над чимось чи кимось.

Повторимо ще раз.

They often laugh at it.

1837. Хлопчик дуже ледащий. – The boy + is + very lazy.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Підмет + am або is або are + …

The boy – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

The boy is very lazy.

1838. Ми не сердиті, ми дуже добрі. – We + aren't + angry, we + are + very kind.

Це складносурядне речення, що складається з заперечнiй та стверджувальнiй частин, що поділяються на листі комою.

Повторимо ще раз.

We aren't angry, we are very kind.

1839. Це буде можливим на початку цього року? – Will + it + be + possible at the beginning of this year?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

At the beginning of – це стійкий вислiв. Перекладається як на початку чогось і вимагає після себе вказівку на якийсь об'єкт чи подію.

In the beginning – це стійкий вислiв. Перекладається як на початку та не вимагає після себе вказівку на якийсь об'єкт чи подію.

Повторимо ще раз.

Will it be possible at the beginning of this year?

1840. Де вона навчається? – Where + does + she + study?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Where does she study?

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Рейтинг@Mail.ru