Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 7

Ричард Грант
Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 7

Прості часи

Отже, продовжуємо наш експрес курс вивчання розмовної англійської мови. Спочатку дамо визначення кожного з простих часів, розглянемо, як утворюються різні їх форми, а потім будемо практикуватися в їх застосуванні.

Простий теперішній час

Простий теперішній час описує дію в широкому розумінні слова. Використовуючи цей час, люди розповідають про свої звички та про інші регулярні дії та речі, які завжди правдиві. Цей час означає дію, яка відбувається зазвичай, регулярно. З цим часом часто використовуються прислівники невизначеного часу та спеціальні словосполучення: usually, sometimes, seldom, always, every day, every morning, on Sundays, twice a week.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

We live in a huge industrial city. – Ми живемо в величезному промисловому місті.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово do або does з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Joanne does not spend much time on the Internet. – Джоан не проводить багато часу в інтернеті.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово do або does + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Do you get together with your relatives? – Ви зустрічаєтеся зі своїми родичами?

Якщо підмет виражений займенником he, she, it або іменником в однині, то в стверджувальній формі до основного дієслова додається закінчення -s, або -es.

Допоміжне дієслово do використовується з підметом, вираженим іменником у множині, або займенниками I, you, we, they.

Допоміжне дієслово does використовується з підметом, вираженим іменником в однині, або займенниками he, she, it.

Допоміжні дієслова українською мовою не перекладаються.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення don't/doesn't замість do not/does not.

Особливе місце в англійській мові займає дієслово to be. Це дієслово змінюється за особами та числами. Розглянемо простий теперішній час.

З займенником I використовується am.

З займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується is.

З займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині, використовується are.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I am at work. – Я на роботі.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He is not an engineer. – Він не інженер.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Are you curious? – Ти цікавий?

В розмовній мові, в стверджувальнiй формі часто використовуються скорочення I'm, he’s, she’s, it's, you’re, we’re, they’re замість I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't замість I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not.

Також слід звернути увагу на дієслово to have.

В стверджувальнiй формі простого теперішнього часу з займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується has.

I have a dog. – У мене є собака.

She has a dog. – У неї є собака.

Простий минулий час

Простий минулий час описує дію, яка відбувалася або відбулася в минулому в певний час. Також його використовують, коли запитують про час дії. З цим часом часто використовуються такі обставини часу: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last time, two days ago, two years ago, in 1993.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово із закінченням -ed, або друга форма неправильного дієслова + другорядні члени речення

They returned home late at night. – Вони повернулися додому пізно вночі.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово did з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

He did not go to the cinema yesterday. – Вiн вчора не ходив у кіно.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово did + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you eat lots of shrimps at the party? – Ти їв багато креветок на вечірці?

Допоміжне дієслово did на українську мову не перекладається.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовується скорочення didn't замість did not.

В простому минулому часі дієслово to be з займенниками I, he, she, it і з відповідними їм іменниками в однинi, переходить в was, а з займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині переходить в were.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I was at drugstore. – Я була в аптеці.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He was not at school yesterday. – Він не був у школі вчора.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Were your parents happy in their youth? – Твої батьки були щасливі в молодості?

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення wasn't, weren't замість was not, were not.

Простий майбутній час

Простий майбутній час описує дію, яка відбудеться після теперішнього часу, в найближчому чи віддаленому майбутньому. З цим часом часто використовуються наступні обставини часу tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year, in five days, in five hours.

Структура стверджувального речення:

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово + другорядні члени речення

I will go to Madrid tomorrow. – Я завтра поїду в Мадрид.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово will з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

I will not be at home tomorrow. – Завтра мене не буде вдома.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Will you call Jenny tomorrow evening? – Ти подзвониш Дженні завтра ввечері?

Допоміжне дієслово will українською мовою не перекладається.

В розмовній мові, в стверджувальних реченнях в майбутньому часі часто використовуються скорочення I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we 'll, they'll замість I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I won't, he won't, she won't, it won't, you won't , we won't, they won't замість I will not, he will not, she will not, it will not, you will not, we will not, they will not.

Простий майбутній час в минулому

Простий майбутній час в минулому використовується для опису події в майбутньому, з позицій минулого.

Структура стверджувального речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

I wondered if he would come next day. – Я поцiкавився, чи прийде він наступного дня.

Структура заперечного речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Jane said she would not meet with him. – Джейн сказала, що не буде зустрічатися з ним.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you think he would go to New York? – Ти думав він поїде в Нью-Йорк?

При використаннi простого майбутнього часу в минулому, в реченнях можуть відбуватися деякі зміни. А саме:

this – that, these – those, here – there, today – that day, tomorrow – next day, next year – following year.

Ми розглянули всі часи, що входять до групи невизначених. Перед переходом до практики я рекомендую Вам ще раз пропрацювати теоретичну частину.

Починаємо практичні заняття.

Частина 61

1201. Я знатиму, що паркування на тротуарі заборонено. – I'll + know + that parking on the sidewalk + is + forbidden.

Це речення ілюструє правило узгодження часів i належить до першої групи.

Правило узгодження часів. Перша група. Коли в головній частині речення присудок є дієсловом в теперішньому чи майбутньому часі, тоді в підрядному реченні використовується будь-який час, який пасує за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальнiй формі простого майбутнього часу – will know. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальнiй формі простого теперішнього часу – is.

 

Зверніть увагу, що підрядне речення – це стверджувальне реченнядієслово в пасивному стані в простому теперішньому часі.

В пасивному стані дія відбувається над підметом.

Пiдмет + is + основне дієслово із закінченням -ed (або треття форма основного дієслова без частки to) + …

On the sidewalk – при вказівці місця знаходження на якійсь поверхні використовується прийменник on. Іменник наступний за ним, використовується з означеним артиклем.

Forbid – forbad – forbidden – це три форми неправильного дієслова – забороняти; не дозволяти; перешкоджати.

Повторимо ще раз.

I'll know that parking on the sidewalk is forbidden.

1202. Якою була вечірка? – How + was + the party?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

The party – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

How was the party?

1203. Я талановитий? – Am I talented?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

Повторимо ще раз.

Am I talented?

1204. Я куплю олію. – I'll + buy + a sunflower oil.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

A sunflower oil – зв'язка прикметника з незліченним іменником використовується з невизначеним артиклем, якщо іменник є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

I'll buy a sunflower oil.

1205. Влада якось це регулюватиме. – The authorities + will + regulate + it somehow.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

The authorities – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

The authorities will regulate it somehow.

1206. Він не канадець. – He + isn't + Canadian.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are з запереченням not + …

Canadian – назви національностей використовуються без артикля.

Повторимо ще раз.

He isn't Canadian.

1207. Я намагався не казати це. – I + tried + not to say it.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

I tried not to say it.

1208. Він у будівлі? – Is + he + in the building?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

In the building – при вказівці місця знаходження в якомусь приміщенні або замкнутому просторі використовується прийменник in. Іменник наступний за ним, використовується з означеним артиклем.

Повторимо ще раз.

Is he in the building?

1209. Хто вивісить зовні барвисті прапори? – Who + will + hang + out colourful flags?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Colourful flags – зв'язка прикметника з іменником у множині використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

Who will hang out colourful flags?

1210. Мені справді сподобалися ваші уроки. – I + really + liked + your lessons.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

I really liked your lessons.

1211. Я згадав це на закінчення. – I + mentioned + it in the end.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

In the end – це стійкий вислiв. Перекладається як наприкінці та не вимагає після себе вказівку на якийсь об'єкт чи подію.

At the end of – це стійкий вислiв. Перекладається як наприкінці чогось і вимагає після себе вказівку на якийсь об'єкт чи подію. Іменник, наступний після of використовується з означеним артиклем.

Повторимо ще раз.

I mentioned it in the end.

1212. Ці уроки справді допомагають. – These lessons + really + help.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

These lessons really help.

1213. Це не їхня торгова марка. – It + isn't + their brand.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are з запереченням not + …

Повторимо ще раз.

It isn't their brand.

1214. В котрiй годинi твоя мама приходить на роботу? – What time + does + your mother + come to work?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Come to work – це стійкий вислiв. Перекладається як приходити на роботу і використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

What time does your mother come to work?

1215. Я не хочу там вчитися. – I + don't + want + to study there.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі.

Підмет + do not або does not = don’t або doesn’t + основне дієслово + …

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

I don't want to study there.

1216. Я взяв участь в цьому турнірі. – I + participated + in this tournament.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

I participated in this tournament.

1217. Я живу в цій країні. – I + live + in this country.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

I live in this country.

1218. Вони не туристи. – They + aren't + tourists.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are з запереченням not + …

Tourists – іменники в множині використовуються без артикля, якщо вони не є певними за ситуацією.

Повторимо ще раз.

They aren't tourists.

1219. Як ви вирішуватимете свої фінансові проблеми? – How + will + you + solve + your financial problems?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

How will you solve your financial problems?

1220. Це був визначний результат. – It + was + an outstanding result.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + was або were + …

An outstanding result – зв'язка прикметника з іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

It was an outstanding result.

Рейтинг@Mail.ru