Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 4

Ричард Грант
Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 4

Прості часи

Отже, продовжуємо наш експрес курс вивчання розмовної англійської мови. Спочатку дамо визначення кожного з простих часів, розглянемо, як утворюються різні їх форми, а потім будемо практикуватися в їх застосуванні.

Простий теперішній час

Простий теперішній час описує дію в широкому розумінні слова. Використовуючи цей час, люди розповідають про свої звички та про інші регулярні дії та речі, які завжди правдиві. Цей час означає дію, яка відбувається зазвичай, регулярно. З цим часом часто використовуються прислівники невизначеного часу та спеціальні словосполучення: usually, sometimes, seldom, always, every day, every morning, on Sundays, twice a week.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

We live in a huge industrial city. – Ми живемо в величезному промисловому місті.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово do або does з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Joanne does not spend much time on the Internet. – Джоан не проводить багато часу в інтернеті.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово do або does + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Do you get together with your relatives? – Ви зустрічаєтеся зі своїми родичами?

Якщо підмет виражений займенником he, she, it або іменником в однині, то в стверджувальній формі до основного дієслова додається закінчення -s, або -es.

Допоміжне дієслово do використовується з підметом, вираженим іменником у множині, або займенниками I, you, we, they.

Допоміжне дієслово does використовується з підметом, вираженим іменником в однині, або займенниками he, she, it.

Допоміжні дієслова українською мовою не перекладаються.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення don't/doesn't замість do not/does not.

Особливе місце в англійській мові займає дієслово to be. Це дієслово змінюється за особами та числами. Розглянемо простий теперішній час.

З займенником I використовується am.

З займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується is.

З займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині, використовується are.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I am at work. – Я на роботі.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He is not an engineer. – Він не інженер.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Are you curious? – Ти цікавий?

В розмовній мові, в стверджувальнiй формі часто використовуються скорочення I'm, he’s, she’s, it's, you’re, we’re, they’re замість I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't замість I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not.

Також слід звернути увагу на дієслово to have.

В стверджувальнiй формі простого теперішнього часу з займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується has.

I have a dog. – У мене є собака.

She has a dog. – У неї є собака.

Простий минулий час

Простий минулий час описує дію, яка відбувалася або відбулася в минулому в певний час. Також його використовують, коли запитують про час дії. З цим часом часто використовуються такі обставини часу: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last time, two days ago, two years ago, in 1993.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово із закінченням -ed, або друга форма неправильного дієслова + другорядні члени речення

They returned home late at night. – Вони повернулися додому пізно вночі.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово did з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

He did not go to the cinema yesterday. – Вiн вчора не ходив у кіно.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово did + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you eat lots of shrimps at the party? – Ти їв багато креветок на вечірці?

Допоміжне дієслово did на українську мову не перекладається.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовується скорочення didn't замість did not.

В простому минулому часі дієслово to be з займенниками I, he, she, it і з відповідними їм іменниками в однинi, переходить в was, а з займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині переходить в were.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I was at drugstore. – Я була в аптеці.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He was not at school yesterday. – Він не був у школі вчора.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Were your parents happy in their youth? – Твої батьки були щасливі в молодості?

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення wasn't, weren't замість was not, were not.

Простий майбутній час

Простий майбутній час описує дію, яка відбудеться після теперішнього часу, в найближчому чи віддаленому майбутньому. З цим часом часто використовуються наступні обставини часу tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year, in five days, in five hours.

Структура стверджувального речення:

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово + другорядні члени речення

I will go to Madrid tomorrow. – Я завтра поїду в Мадрид.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово will з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

I will not be at home tomorrow. – Завтра мене не буде вдома.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Will you call Jenny tomorrow evening? – Ти подзвониш Дженні завтра ввечері?

Допоміжне дієслово will українською мовою не перекладається.

В розмовній мові, в стверджувальних реченнях в майбутньому часі часто використовуються скорочення I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we 'll, they'll замість I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I won't, he won't, she won't, it won't, you won't , we won't, they won't замість I will not, he will not, she will not, it will not, you will not, we will not, they will not.

Простий майбутній час в минулому

Простий майбутній час в минулому використовується для опису події в майбутньому, з позицій минулого.

Структура стверджувального речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

I wondered if he would come next day. – Я поцiкавився, чи прийде він наступного дня.

Структура заперечного речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Jane said she would not meet with him. – Джейн сказала, що не буде зустрічатися з ним.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you think he would go to New York? – Ти думав він поїде в Нью-Йорк?

При використаннi простого майбутнього часу в минулому, в реченнях можуть відбуватися деякі зміни. А саме:

this – that, these – those, here – there, today – that day, tomorrow – next day, next year – following year.

Ми розглянули всі часи, що входять до групи невизначених. Перед переходом до практики я рекомендую Вам ще раз пропрацювати теоретичну частину.

Починаємо практичні заняття.

Частина 31

601. Цей метод не працює. – That method + doesn't + work.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі.

Підмет + do not або does not = don’t або doesn’t + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

That method doesn't work.

602. Це виглядає дивно? – Does + it + look + strange?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Does it look strange?

603. Скільки грошей вона платить? – How much money + does + she + pay?

 

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

How much – перекладається як Скільки? Як багато? і використовується з незліченними іменниками.

How many – перекладається як Скільки? Як багато? і використовується з обчислюваними іменниками.

Повторимо ще раз.

How much money does she pay?

604. Чому ти так думаєш? – Why + do + you + think so?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Why do you think so?

605. Він директор? – Is + he + a director?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

A director – обчислюваний іменник в однині використовується з невизначеним артиклем, якщо вiн не є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Is he a director?

606. Вона загубила свої ключі. – She + lost + her keys.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Підмет + am або is або are + …

Lose – lost – lost – це три форми неправильного дієслова – не зберігати, втрачати будь-що.

Повторимо ще раз.

She lost her keys.

607. Це буде величезний успіх? – Will + it + be + a huge success?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

A huge success – зв'язка прикметника з іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

Will it be a huge success?

608. Це хороша ідея? – Is + it + a good idea?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

A good idea – зв'язка прикметника з іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

Is it a good idea?

609. Я впевнений, що наша наполеглива робота приведе нас до успіху. – I'm + sure + our hard work + will + lead + us + to success.

Це речення ілюструє правило узгодження часів i належить до першої групи.

Правило узгодження часів. Перша група. Коли в головній частині речення присудок є дієсловом в теперішньому чи майбутньому часі, тоді в підрядному реченні використовується будь-який час, який пасує за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальнiй формі простого теперішнього часу – am. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальнiй формі простого майбутнього часу – will lead.

Lead to – це стійкий вислiв дієслова з прийменником. Перекладається як приводити до будь-яких результатів.

Success – незліченні іменники використовуються без артикля.

Повторимо ще раз.

I'm sure our hard work will lead us to success.

610. Я працюю. – I + work.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

I work.

611. Вона порвала цей документ. – She + tore + that document.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Tear – tore – torn – це три форми неправильного дієслова – рвати, розривати, зривати, відривати.

Повторимо ще раз.

She tore that document.

612. Як далеко був готель? – How far + was + the hotel?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

The hotel – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

How far was the hotel?

613. Мені подобається ваше рішення. – I + like + your decision.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

I like your decision.

614. Де ти будеш вивчати географію? – Where + will + you + learn + geography?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Geography – назви навчальних предметів – географія, математика … – використовуються без артикля.

Повторимо ще раз.

Where will you learn geography?

615. Мені справді потрібна англійська мова. – I + really + need + English.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

English – назви мов використовуються без артикля.

Повторимо ще раз.

I really need English.

616. Мандрівник не братиме участі в цій дискусії. – The traveller + won't + take part in + this contest.

Це заперечне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will not = won’t + основне дієслово + …

The traveller – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Take part in – це стійкий вислiв. Перекладається як брати участь в чомусь.

Повторимо ще раз.

The traveller won't take part in this contest.

617. Проблеми такі великі? – Are + the problems + so big?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

The problems – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Are the problems so big?

618. Я закінчив працювати над цим проектом. – I + finished + working on + that project.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Глагол finish – дозволяє використовувати після себе як герундій, так і інфінітив. Сенс висловлювання не змінюється. Можна сказати I finished to work on that project.

Work on – це стійкий вислiв дієслова з прийменником. Перекладається як працювати над чимось.

Повторимо ще раз.

I finished working on that project.

619. Ти був дуже оптимістичний. – You + were + very optimistic.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + was або were + …

Повторимо ще раз.

You were very optimistic.

620. Мій тренер не відмовиться допомогти тобі. – My coach + won't + refuse + to help you.

Це заперечне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will not = won’t + основне дієслово + …

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

My coach won't refuse to help you.

Рейтинг@Mail.ru