Англійська мова. Теорія і практика. Узгодження часів

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Узгодження часів

Узгодження часів в англійській мові – це правила, яким підпорядковується підрядне речення.

Залежно від того, який час стоїть в головній частині речення, в додатковій частині буде змінюватися тимчасова форма дієслова.

Існують дві основні групи узгодження часів:

Перша група

– У головній частині дієслово в сьогоденні або майбутньому часі.

Коли в головній частині присудок є дієсловом в сьогоденні або майбутньому часі, найчастіше, в Present Simple або Future Simple, тоді в підрядному реченні буде використано будь-який час, який підходить за змістом.

– У головній частині присудок є дієсловом в теперішньому часі.

I know that you are right. – Я знаю, ви правi. – (У головній частині речення стоїть дієслово в теперішньому часі – know. У підрядному реченні стоїть дієслово в теперішньому часі – are.)

I know that you will be right. – Я знаю, ви будете праві. – (У головній частині речення стоїть дієслово в теперішньому часі – know. У підрядному реченні стоїть дієслово в майбутньому часі – will be.)

I know that you were right. – Я знаю, ви були праві. – (У головній частині речення стоїть дієслово в теперішньому часі – know. У підрядному реченні стоїть дієслово в минулому часі – were.)

– У головній частині присудок є дієсловом в майбутньому часі.

She will hope that I am fine. – Вона буде сподіватися, що я в порядку. – (У головній частині речення стоїть дієслово в майбутньому часі – will hope. У підрядному реченні стоїть дієслово в теперішньому часі – am.)

She will hope that I was fine. – Вона буде сподіватися, що я був в порядку. – (У головній частині речення стоїть дієслово в майбутньому часі – will hope. У підрядному реченні стоїть дієслово в минулому часі – was.)

She will hope that I will be fine. – Вона буде сподіватися, що я буду в порядку. – (У головній частині речення стоїть дієслово в майбутньому часі – will hope. У підрядному реченні стоїть дієслово в майбутньому часі – will be.)

Друга група

– У головній частині дієслово в минулому часі.

Коли в головній частині присудок є дієсловом в минулому часі (як правило, Past Simple), то в підрядному реченні НЕ може використовуватися теперішнiй або майбутнiй час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому).

Дія в підрядному реченні може відбуватися:

1. Одночасно з дією в головному реченні.

В цьому випадку в підрядному реченні вживають Past Simple або Past Continuous.

I thought that you arrived home. – Я думав, що ти повернулася додому. – (У головній частині речення стоїть дієслово в минулому часі – thought. У підрядному реченні стоїть дієслово в минулому часі – arrived.)

I knew that mother was sleeping. – Я знав, що мама спала. – (У головній частині речення стоїть дієслово в минулому часі – knew. У підрядному реченні стоїть дієслово в минулому продовженому часі – was sleeping.)

Виняток:

Якщо дієслово в підрядному реченні висловлює загальновідомий факт, воно може вживатися в Present Simple.

The doctor said that all people need iodine. – Доктор сказав, всім людям потрібен йод. – (У головній частині речення стоїть дієслово в минулому часі – said. У підрядному реченні стоїть дієслово в теперішньому часі – need, тому що “всім людям потрібен йод” – це загальновідомий факт).

2. Передувати дії в головному реченні.

У цьому випадку в підрядному реченні має бути використано час Past Perfect.

I thought that you had left for vacation. – Я думав, ви поїхали у відпустку. – (У головній частині речення стоїть дієслово в минулому часі – thought. У підрядному реченні стоїть дієслово в Past Perfect – had left).

He said that he had left for vacation. – Він сказав, що поїхав у відпустку. – (У головній частині речення стоїть дієслово в минулому часі – said. У підрядному реченні стоїть дієслово в Past Perfect – had left).

3. В майбутньому.

Дія в підрядному реченні – майбутнє по відношенню до дії в головному реченні.

У цьому випадку в підрядному реченні використовується форма Future in the Past (майбутнє в минулому). Вона будується так само, як і звичайні майбутні часи, тільки замість will використовується would.

I was afraid that you would forget the tickets. – Я боявся, що ти забудеш квитки. – (У головній частині речення стоїть дієслово в минулому часі – was afraid. У підрядному реченні стоїть дієслово в Future in the Past – would forget).

He said that he would visit us tomorrow. – Він сказав, що відвідає нас завтра. – (У головній частині речення стоїть дієслово в минулому часі – said. У підрядному реченні стоїть дієслово в Future in the Past – would visit).

Рейтинг@Mail.ru