Англійська мова. Теорія і практика. Продовженi часи

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Продовженi часи

Особливістю тривалих часів є те, що вони виражають дію яка протікає (триває) в момент мови або в період теперішнього часу (Present Continuous), в який-небудь момент (період) минулого часу (Past Continuous) або майбутнього часу (Future Continuous).

У зв'язку з цим форми Continuous Tenses вживаються переважно для дієслів, що позначають дію – динамічних дієслів.

Теперішній продовжений час – The Present Continuous Tense

Present Continuous Tense – теперішній продовжений час описує дію, яка відбувається або знаходиться в розвитку в даний момент часу.

З цим часом часто вживаються такі обставини часу: now – заразat (the) present (moment) – на даний моментat this moment – в даний момент.

Існують дієслова, які не вживаються в часах Continuous, вони вживаються тільки в тимчасових формах Simple.

Дієслова емоційного стану

wish – бажати

desire – бажати

want – хотіти

hate – ненавидіти

like – подобатися

love – любити

fear – боятися

need – потребувати

seem – здаватися

envy – заздрити

prefer – віддавати перевагу

satisfy – задовольняти

Дієслова володіння, відносини

own – володіти

consist – складатися

possess – володіти

belong – належати

include – укладати в собі

contain – містити

Дієслова розумової діяльності

forget – забувати

deny – заперечувати

know – знати

respect – поважати

expect – вважати

believe – вірити

understand – розуміти

doubt – сумніватися

recognize – узнавати

suppose – припускати

remember – пам'ятати

Існують дієслова, які можуть вживатися у формі Continuous, але тільки зі зміною значення. Вони виражають не стан, а дію.

Дієслова у формі Simple / Дієслова у формі Continuous

think – вважати / think – думати, міркувати

hear – чути / hear – cлухати, вислуховувати

see – бачити / see – дивитися, зустрічатися

taste – мати смак / taste – пробувати на смак

smell – пахнути / smell – нюхати

feel – відчувати / feel – чіпати, мацати

be – бути / be – вживається з іменниками і прикметниками, показуючи тимчасову дію, яка відбувається в даний момент

have – мати / have – вживається з деякими іменниками і утворює одну дію: have a shower/bath – приймати душ/ванну, have a rest – відпочивати, have fun – веселитися, have breakfast/lunch/dinner/supper – снідати/обідати/вечеряти

Утворювання Present Continuous Tense

Розмовне речення – Subject + to be (am/is/are) + verb (-ing) + …

She is petting her dog now. – Вона зараз гладить свою собаку.

Заперечне речення – Subject + to be (am/is/are) + not + verb (-ing) + …

She is not (isn’t) petting her dog now. – Вона зараз не гладить свою собаку.

Питальне речення – (Question word) + to be (am/is/are) + subject + verb (-ing) + …?

Is she petting her dog now? – Вона зараз гладить свою собаку?

Питальна форма може будуватися як зі спеціальним питальним словом – question word, яке ставиться на початку речення, так і без нього.

Якщо в реченні послідовно описується кілька дій, що відбуваються в момент мови, і ці дії відносяться до одного і того ж іменника, то допоміжне дієслово to be, використовується тільки з першим дієсловом.

They are having sandwiches and drinking coffee. – Вони зараз їдять сендвічі і п'ють каву.

Короткі відповіді

При відповіді на питання, що передбачає відповідь так чи ні, використовуються наступні шаблони:

Am I reading the book? – Yes, I am. – (позитивна відповідь) – No, I am not. – (негативна відповідь)

Are you swimming in a pool? – Yes, we are. – (позитивна відповідь) – No, we are not. – (негативна відповідь)

Is she cleaning her room now? – Yes, she is. – (позитивна відповідь) – No, she is not. – (негативна відповідь)

Вправа 1

Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Present Continuous.

1. Timothy (to feed) his dog. 2. The boys (to run) about in the garden. 3. What they (to talk) about? 4. Tom (to eat) an apple. 5. I (to wear) a warm sweater? 6. Mr. Jones (to clean) his yard. 7. I (to do) my homework. 8. It still (to rain). 9. My granddad (to wear) a nice coat. 10. He (to read) the magazine? 11. Nancy (to paint) her kitchen. 12. John and his friends (to go) to the library. 13. I (to open) an umbrella. 14. Sarah and Rob (to talk) to father.

Вправа 2

Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Present Continuous.

1. The President (to make) the right decision? 2. Our neighbours (to wash) their car. 3. Ann (to sit) at her desk. She (to study) geography. 4. John (to play) computer games. 5. Jim (to do) the washing-up right now. 6. We (to read) a lot of books? 7. I (to wash) my hair. 8. A young man (to stand) at the window. He (to smoke) a cigarette. 9. My friend (to collect) material for a book that he (to write) now. 10. Peter (to sit) on the bench. 11. My sisters (to come) to the concert with us? 12. Who (to fix) your sink? 13. The old man (to walk) about the room. 14. She (to feel) tired.

Вправа 3

Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Present Continuous.

1. What she (to do) now? – She (to dance). 2. My mum (to prepare) brunch now. 3. The dog (to lie) on the floor. 4. We (to have) a private lesson in computer science. 5. Ben (to pack) the picnic basket. 6. The children (to brush) their teeth. 7. You (to have) a break? 8. Listen! Stan (to come) home. 9. What he (to do) at the moment? – He (to fix) his bicycle. 10. What language you (to study)? 11. We (to collect) our son from school. 12. They (to have) a big dinner together. 13. Who (to lie) on the sofa? 14. I (not to wash) my hair.

Рейтинг@Mail.ru