Унищожаване на коронавируса

Тодор Хаджиев
Унищожаване на коронавируса

Заповедта на директора е изпълнена и след 5 работни дни проф. Лихачов дава на директора доклад с искане за купуване на: Електронен микроскоп, Високоскоростен компютър, някои по-дребни уреди и за назначаване на двама сътрудници с висше образование, като обяснява:

– Господин Директор, в доклада сме написали от къде могат да се доставят уредите, а новите сътрудници да бъдат: единият специалист по Микробиология, а другият – по Компютърно програмиране.

– Много добре, проф. Лихачов, аз ще се запозная с Вашия доклад и ще го връча на Министъра на Здравеопазването, който отговаря за тази правителствена задача и се надявам вашето искане да бъде изпълнено.

Назначени са двама нови сътрудници: асистент Иван Стояновски по Микробиология и инж. Николай Диловски -компютърен програмист. След два месеца уредите са доставени и работата продължава на нов етап. Асистент Стояновски отдавна е работил по създаването на молекула, която да има лечебни свойства против вируси. Изследвал е стотици молекули и излъчил няколко с добри качества. Сега, целият екип на проф. Лихачов, с новите уреди започват да проверяват могат ли тези молекули да се съхраняват в живи клетки, които смесени с подходяща плазма да се превърнат в готова ваксина. След едногодишно изследване е намерена клетка от бактериални спори, която заредена с новите лечебни молекули може да живее в подходяща плазма и да се съхранява в хладилник, като готова ваксина. Действието на ваксината е проверено в лабораторни условия върху разпространените грипни щамове: H1N1, H1N2, H5N1, H7N2. Лабораторното тестване е успешно и на следващ етап ваксината трябва да се провери върху животни и хора.

Рейтинг@Mail.ru