Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 8

Ричард Грант
Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 8

Мета цього курсу – довести Ваші знання англійської мови до досконалості.

Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Частина 71

1401. Їх впіймали. – They were caught.

Це стверджувальне речення в пасивному станi в простому минулому часі.

Пiдмет + was/were + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Catch – caught – caught – це три форми неправильного дієслова – ловити; зловити; схопити.

Повторимо ще раз.

They were caught.

1402. Годинник вимагає ремонту. – The watch requires repairing.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Дієслово require в значенні обов'язково до виконання, необхідно зробити вимагає після себе герундій.

Повторимо ще раз.

The watch requires repairing.

1403. Він сховався за дверима. – He hid behind the door.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Hide – hid – hidden – це три форми неправильного дієслова – ховатися.

Повторимо ще раз.

He hid behind the door.

1404. Він такий багатий як його брат. – He's as rich as his brother.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are + …

Конструкція as … as перекладається як такий самий … як, так само … як.

Повторимо ще раз.

He's as rich as his brother.

1405. Вона хоче вийти заміж. – She wants to get married.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Get married – це стійкий вислiв. Перекладається як одружитися, вийти заміж.

Повторимо ще раз.

She wants to get married.

1406. Ти знаєш, ким він працює? – Do you know what his job is?

Якщо після будь-якої фрази на початку речення, слідує питальне слово, то використовується прямий порядок слів. Не можна спитати Do you know what is his job?

Повторимо ще раз.

Do you know what his job is?

1407. Що відбувається? – What's going on?

Це питальне речення в Present Continuous Tense.

(Питальне слово) + to be (am/is/are) + підмет + основне дієслово із закінченням -ing + …

Present Continuous Tense – теперішнiй продовжений час описує дію, яка відбувається або перебуває в розвитку в даний момент часу.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: now – заразat (the) present (moment) – в даний моментat this moment – в даний момент та інші, а також поєднання прикметників порівняння: more and more – все більше і більшеbetter and better – все краще і кращеhigher and higher – все вище і вищеbigger and bigger – все більше і більше та інші.

Стверджувальна форма в Present Continuous Tense:

Пiдмет + to be (am/is/are) + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма в Present Continuous Tense:

Пiдмет + to be (am/is/are) + not + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма в Present Continuous Tense:

(Питальне слово) + to be (am/is/are) + підмет + основне дієслово із закінченням -ing + …

Go on – це фразове дієслово. Перекладається як траплятися, відбуватися, мати місце.

Повторимо ще раз.

What's going on?

1408. Я можу спати цілий день. – I can sleep all day.

Це стверджувальне речення в теперішньому часі з модальним дієсловом can, для вираження фізичної чи розумової здатності, вміння, можливості зробити дію в теперішньому часі.

Пiдмет + can + основне дієслово без частки to + …

Повторимо ще раз.

I can sleep all day.

1409. Я полагодив свій годинник. (не я полагодив годинник, а хтось зробив це для мене) – I had my watch repaired.

Це речення ілюструє використання конструкції Пiдмет + had + … + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) – якщо комусь щось було зроблено.

Повторимо ще раз.

I had my watch repaired.

1410. До 25 грудня вона буде працювати над цим проектом шість місяців. – By the 25th of December she will have been working on this project for six months.

Це стверджувальне речення в Future Perfect Continuous Tense.

Пiдмет + will + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Future Perfect Continuous Tense – майбутній досконалий продовжений час позначає дію, яка почнеться в майбутньому і буде продовжуватися до наступу, більш пізньої дії, але теж у майбутньому.

З цим часом часто використовується прийменник часу by.

Стверджувальна форма:

Пiдмет + will + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма:

Пiдмет + will + not + have + been = won’t + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма:

(Питальне слово) + will + підмет + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Зверніть увагу на те, що фраза by …, може стояти як на початку, так і в кінці речення: She will have been working on this project for six months by the 25th of December.

Work on – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як працювати над чимось.

Повторимо ще раз.

By the 25th of December she will have been working on this project for six months.

1411. Якби я знайшов цей канал набагато раніше, я заощадив би так багато грошей. – If I'd found this channel much earlier, I would have saved so much money.

Це речення iлюструє умовний спосіб третього типу.

If + речення в Past Perfect Tense → пiдмет + would have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Зверніть увагу на те, що в основній частині умовного речення замість would можна використовувати модальне дієслово could або might.

Past Perfect Tense – минулий досконалий час, описує дію, що вже закінчилася до певного моменту в минулому. Цей момент у минулому може бути точно вказаний прийменником часу by або може бути виражений іншою минулою дією.

Стверджувальна форма в Past Perfect Tense:

Пiдмет + had + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Заперечна форма в Past Perfect Tense.

Пiдмет + had not = hadn't + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Питальна форма в Past Perfect Tense.

(Питальне слово) + had + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Find – found – found – це три форми неправильного дієслова – знаходити, зустрічати, виявляти.

Повторимо ще раз.

If I'd found this channel much earlier, I would have saved so much money.

1412. Вона могла нам допомогти. – She could help us.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі з модальним дієсловом can, для вираження фізичної чи розумової здатності, вміння, можливості зробити дію в теперішньому часі.

Пiдмет + could + основне дієслово без частки to + …

Повторимо ще раз.

She could help us.

1413. Я хочу робити більше прогресу. – I want to make more progress.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

I want to make more progress.

1414. Якби я жив поряд з лісом, я збирав би багато грибів. – If I lived near a wood, I would gather a lot of mushrooms.

Це приклад речення в умовному способі другого типу.

If + речення в простому минулому часі → пiдмет + would + смислове дієслово без частки to + …

Зверніть увагу на те, що незважаючи на використання простого минулого часу, йдеться не про минуле, а про гіпотетичне сьогодення чи майбутнє.

Другий тип – використовується для того, щоб сказати про реальні майбутні наслідки дотримання або недотримання певної умови.

Повторимо ще раз.

If I lived near a wood, I would gather a lot of mushrooms.

1415. Ти працюєш чи вчишся? – Do you work or study?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Do you work or study?

1416. Я ще не працював над своїми помилками. – I haven't worked on my mistakes yet.

Це заперечне речення в Present Perfect Tense.

Пiдмет + have not = haven’t або has not = hasn’t + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

На час Present Perfect Tense вказує прислівник невизначеного часу yet – ще.

Прислівник невизначеного часу yet – ще, ставиться в кінці речення.

Present Perfect Tense – теперішнiй досконалий час, описує дію, яка вже відбулася в попередній період до моменту промови, але має з цим моментом безпосередній зв’язок. Present Perfect Tense перекладається минулим часом.

 

З цим часом часто використовуються слова, що позначають незакінчений період часу: today – сьогодніthis morning – сьогодні вранціthis week – цього тижняthis month – цього місяця, а також прислівники невизначеного часу: ever – коли-небудьnever – ніколиoften – частоalready – вжеyet – поки щеjust – тільки щоlately – нещодавно (за останні дні, тижні)recently – нещодавно (за останні місяці чи роки), останнім часомup to now – до цього часуseldom – рідкоonce – одного разу, колись та інші ( більшість із них частіше використовуються в питальних та заперечних реченнях). Незакінчений вiдрiзок часу часто позначається обставинами часу з прийменником for – протягом (for years – протягом багатьох роківfor ages – цілу вічністьfor three weeks – протягом трьох тижнів), з прийменником since – з (since Sunday – з неділіsince 10 o’clock – з 10 годинsince 1990 – з 1990 року), а також додатковим реченням із сполучником since – з того часу.

Стверджувальна форма в Present Perfect Tense:

Пiдмет + have або has + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Заперечна форма в Present Perfect Tense:

Пiдмет + have not = haven’t або has not = hasn’t + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Питальна форма в Present Perfect Tense:

(Питальне слово) + have або has + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Work on – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як працювати над чимось.

Повторимо ще раз.

I haven't worked on my mistakes yet.

1417. Я буду вивчати англійську мову кілька років до наступного місяця. – I'll have been learning English for a couple of years by next month.

Це стверджувальне речення в Future Perfect Continuous Tense.

Пiдмет + will + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

На час Future Perfect Continuous Tense вказує прийменник часу by.

Докладно цей час розглянуто в прикладі №1410.

Повторимо ще раз.

I'll have been learning English for a couple of years by next month.

1418. Це далі. – It's farther.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are + …

Повторимо ще раз.

It's farther.

1419. Де це робиться? – Were is it made?

Це питальне речення в пасивному стані в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + am/is/are + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Make – made – made – це три форми неправильного дієслова – робити, конструювати, створювати, творити, виготовляти.

Повторимо ще раз.

Were is it made?

1420. Я мешкаю тут два місяці. (я досі продовжую тут жити) Я жив там два місяці. (але вже не живу) – I've been living here for two months. I lived there for two months.

Перше речення – це стверджувальне речення в Present Perfect Continuous Tense.

Пiдмет + have/has + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Present Perfect Continuous Tense – теперішнiй досконалий продовжений час, описує дію, яка почалася в минулому, досі триває або щойно закінчилася.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: for – протягомsince – з якогось часуrecently – нещодавно, днямиall morning/day/week – весь ранок/весь день/весь тижденьlately – останнім часом.

Стверджувальна форма:

Пiдмет + have/has + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма:

Пiдмет + have/has + not = haven’t/hasn’t + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма:

(Питальне слово) + have/has + підмет + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Друге речення – це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

I've been living here for two months. I lived there for two months.

Частина 72

1421. Вони можуть це зробити? – Are they able to do it?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

Повторимо ще раз.

Are they able to do it?

1422. До 2022 я знайду більш добре оплачувану роботу. – I'll have found a more well-paid job by twenty twenty two.

Це стверджувальне речення в Future Perfect Tense.

Пiдмет + will + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

На час Future Perfect Tense вказує фраза by ntwenty twenty two – до 2022.

Future Perfect Tense – майбутнiй досконалий час, описує дію, яка вже відбудеться і буде закінчена до певного моменту в майбутньому.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: by that time – до того часуby Monday – до понеділкаby the end of the month (year, week) –до кінця місяця (року, тижня).

Стверджувальна форма в Future Perfect Tense:

Пiдмет + will + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Заперечна форма в Future Perfect Tense:

Пiдмет + will not = won’t + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Питальна форма в Future Perfect Tense:

(Питальне слово) + will + підмет + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Find – found – found – це три форми неправильного дієслова – знаходити, зустрічати, виявляти.

Повторимо ще раз.

I'll have found a more well-paid job by twenty twenty two.

1423. Кому ви надсилаєте це повідомлення? (Дія відбувається в момент промови.) – Who are you sending this message?

Це питальне речення в Present Continuous Tense.

(Питальне слово) + to be (am/is/are) + підмет + основне дієслово із закінченням -ing + …

Докладно цей час розглянуто в прикладі №1407.

Повторимо ще раз.

Who are you sending this message?

1424. Я не пам'ятаю, щоб мені хтось ставив це питання. – I don’t remember being asked this question by anybody.

Цей приклад ілюструє використання герундію в пасивному стані.

Дієслово remember в значенні пам'ятати про те, що сталося в минулому вимагає після себе герундій.

Повторимо ще раз.

I don’t remember being asked this question by anybody.

1425. Тобі не слід було купувати ці туфлі. – You shouldn’t have bought these shoes.

Це заперечне речення в минулому часі з модальним дієсловом should.

Пiдмет + shouldn’t + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Модальне дієслово should в минулому часі виражає дію, що не відбулася, і перекладається як слід було б зробити щось.

Сенс речення полягає в тому, що тобі не слід було купувати ці туфлі, але ти їх купив.

Повторимо ще раз.

You shouldn’t have bought these shoes.

1426. Я маю зробити це зараз. – I must do it now.

Це приклад використання модального дієслова must, для вираження обов'язку, необхідності.

Пiдмет + must + основне дієслово без частки to + …

Повторимо ще раз.

I must do it now.

1427. Ти її впізнаєш? – Do you recognize her?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Do you recognize her?

1428. Зараз я читаю дуже цікаву книгу. – I'm reading a very interesting book.

Це стверджувальне речення в Present Continuous Tense.

Пiдмет + to be (am/is/are) + основне дієслово із закінченням -ing + …

Докладно цей час розглянуто в прикладі №1407.

Повторимо ще раз.

I'm reading a very interesting book.

1429. Він підійшов до неї. – He came up to her.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Come up to – це фразове дієслово. Перекладається як підійти до.

Повторимо ще раз.

He came up to her.

1430. Вона намагається це зрозуміти. – She tries to understand it.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

She tries to understand it.

1431. Не будь дурнем, насолоджуйся життям! – Don’t be stupid, enjoy your life!

Це речення в наказовому способі, що складається з заперечної та стверджувальної частин.

Заперечні наказові речення завжди будуються за допомогою don't.

Повна форма заперечення do not використовується в застережних знаках, покажчиках.

Наказове речення починається з дієслова без частки to.

Наказові речення не мають пiдмета, але із ситуації спілкування зрозуміло, кому адресується висловлювання. Адресатом може бути одна людина або група людей.

Повторимо ще раз.

Don’t be stupid, enjoy your life!

1432. Судно потонуло, але вони вижили. Їм справді пощастило. – The ship sank but they survived. They were really lucky.

Перше речення – це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Друге речення – це стверджувальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + was або were + …

Sink – sank – sunk – це три форми неправильного дієслова – тонути (про корабель, морське судно); занурюватись (під воду).

Повторимо ще раз.

The ship sank but they survived. They were really lucky.

1433. Давно вже час, щоб ми закінчили цей плей-лист. – It's high time we finished this playlist.

Це приклад використання конструкції it's high time – давно час робити щось.

It's high time + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

It's high time we finished this playlist.

1434. Ми обговорюємо це. (Дія відбувається в момент промови.) – We're considering it.

Це стверджувальне речення в Present Continuous Tense.

Пiдмет + to be (am/is/are) + основне дієслово із закінченням -ing + …

Докладно цей час розглянуто в прикладі №1407.

Повторимо ще раз.

We're considering it.

1435. Буде так, чи не так? – It'll be so, won't it?

Це речення ілюструє правило утворювання роздільного питання з допоміжним дієсловом will.

Розділові питання складаються з двох частин. Перша частина речення – стверджувальна чи заперечна, друга – “хвостик” – коротке загальне питання. Частини роздільного питання відокремлюються комою. Українською мовою “хвостик” питання перекладається як чи не так?, хіба не так?.

Якщо перша частина питання стверджувальна, то “хвостик” буде заперечним. Якщо ж основна частина заперечна, то “хвостик” буде стверджувальним.

Так як в першій частині речення стоїть will, то в другій частині – won't.

Повторимо ще раз.

It'll be so, won't it?

1436. Очікується, що я повністю позбудуся всіх цих помилок. – I'm expected to get rid of all these mistakes completely.

Це стверджувальне речення в пасивному станi в простому теперішньому часі.

Пiдмет + am/is/are + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Get rid of – це фразове дієслово. Перекладається як позбутися чогось.

Повторимо ще раз.

 

I'm expected to get rid of all these mistakes completely.

1437. Чим ти цікавишся? – What are you interested in?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

Interested in – це стійкий вислiв прикметника з прийменником. Перекладається як зацікавлений у комусь/чомусь.

Повторимо ще раз.

What are you interested in?

1438. Нехай без мене дивляться жахіття. – Let them watch the horror film without me.

Це речення в наказовому способі.

Наказове речення починається з дієслова без частки to.

Наказові речення не мають пiдмета, але із ситуації спілкування зрозуміло, кому адресується висловлювання. Адресатом може бути одна людина або група людей.

У фразах типу дайте, дозвольте мені/нам/йому/їм + дієслово, використовується дієслово let – дозволяти – let me/us/him/her/them + дієслово без частки to.

Повторимо ще раз.

Let them watch the horror film without me.

1439. Я пропоную піти до пивної. – I suggest going to the pub.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Дієслово suggest вимагає після себе герундій.

Повторимо ще раз.

I suggest going to the pub.

1440. Що вона відповіла? – What did she answer?

Це питальне речення в простому минулому часі.

(Питальне слово) + did + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

What did she answer?

Рейтинг@Mail.ru