Litres Baner
Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 11

Ричард Грант
Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 11

Отже, починаємо наш експрес курс вивчання розмовної англійської мови. Спочатку дамо визначення кожного з простих часів, розглянемо, як утворюються різні їх форми, а потім будемо практикуватися в їх застосуванні.

Простий теперішній час

Простий теперішній час описує дію у широкому розумінні слова. Використовуючи цей час, люди розповідають про свої звички та про інші регулярні дії та речі, які завжди правдиві. Цей час означає дію, яка відбувається зазвичай, регулярно. З цим часом часто використовуються прислівники невизначеного часу та спеціальні словосполучення: usually, sometimes, seldom, always, every day, every morning, on Sundays, twice a week.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

We live in a huge industrial city. – Ми живемо у величезному промисловому місті.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово do або does з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Joanne does not spend much time on the Internet. – Джоан не проводить багато часу в інтернеті.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово do або does + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Do you get together with your relatives? – Ви зустрічаєтеся зі своїми родичами?

Якщо підмет виражений займенником he, she, it або іменником в однині, то у стверджувальній формі до основного дієслова додається закінчення -s, або -es.

Допоміжне дієслово do використовується з підметом, вираженим іменником у множині, або займенниками I, you, we, they.

Допоміжне дієслово does використовується з підметом, вираженим іменником в однині, або займенниками he, she, it.

Допоміжні дієслова українською мовою не перекладаються.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення don't/doesn't замість do not/does not.

Особливе місце в англійській мові займає дієслово to be. Це дієслово змінюється за особами та числами. Розглянемо простий теперішній час.

З займенником I використовується am.

З займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується is.

З займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками у множині, використовується are.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I am at work. – Я на роботі.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He is not an engineer. – Він не інженер.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Are you curious? – Ти цікавий?

У розмовній мові, у стверджувальнiй формі часто використовуються скорочення I'm, he’s, she’s, it's, you’re, we’re, they’re замість I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't замість I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not.

Також слід звернути увагу на дієслово to have.

У стверджувальнiй формі простого теперішнього часу з займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується has.

I have a dog. – У мене є собака.

She has a dog. – У неї є собака.

Простий минулий час

Простий минулий час описує дію, яка відбувалася або відбулася у минулому у певний час. Також його використовують, коли запитують про час дії. З цим часом часто використовуються такі обставини часу: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last time, two days ago, two years ago, in 1993.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово із закінченням -ed, або друга форма неправильного дієслова + другорядні члени речення

They returned home late at night. – Вони повернулися додому пізно вночі.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово did з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

He did not go to the cinema yesterday. – Вiн вчора не ходив у кіно.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово did + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you eat lots of shrimps at the party? – Ти їв багато креветок на вечірці?

Допоміжне дієслово did на українську мову не перекладається.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовується скорочення didn't замість did not.

У простому минулому часі дієслово to be з займенниками I, he, she, it і з відповідними їм іменниками в однинi, переходить у was, а з займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками у множині переходить у were.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I was at drugstore. – Я була в аптеці.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He was not at school yesterday. – Він не був у школі вчора.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Were your parents happy in their youth? – Твої батьки були щасливі у молодості?

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення wasn't, weren't замість was not, were not.

Простий майбутній час

Простий майбутній час описує дію, яка відбудеться після теперішнього часу, у найближчому чи віддаленому майбутньому. З цим часом часто використовуються наступні обставини часу tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year, in five days, in five hours.

Структура стверджувального речення:

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово + другорядні члени речення

I will go to Madrid tomorrow. – Я завтра поїду у Мадрид.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово will з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

I will not be at home tomorrow. – Завтра мене не буде вдома.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Will you call Jenny tomorrow evening? – Ти подзвониш Дженні завтра ввечері?

Допоміжне дієслово will українською мовою не перекладається.

У розмовній мові, у стверджувальних реченнях у майбутньому часі часто використовуються скорочення I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we 'll, they'll замість I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення I won't, he won't, she won't, it won't, you won't , we won't, they won't замість I will not, he will not, she will not, it will not, you will not, we will not, they will not.

Простий майбутній час у минулому

Простий майбутній час у минулому використовується для опису події у майбутньому, з позицій минулого.

Структура стверджувального речення:

фраза у простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

I wondered if he would come next day. – Я поцікавився, чи прийде він наступного дня.

Структура заперечного речення:

фраза у простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Jane said she would not meet with him. – Джейн сказала, що не буде зустрічатися з ним.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + фраза у простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you think he would go to New York? – Ти думав він поїде у Нью-Йорк?

При використаннi простого майбутнього часу у минулому, у реченнях можуть відбуватися деякі зміни. А саме:

this – that, these – those, here – there, today – that day, tomorrow – next day, next year – following year.

Ми розглянули всі часи, що входять до групи невизначених. Перед переходом до практики я рекомендую Вам ще раз пропрацювати теоретичну частину. Починаємо практичні заняття.

Частина 101

2001. У мене багато ентузіазму. – I + have + lots of enthusiasm.

Це стверджувальне речення у простому теперішньому часі з дієсловом to have.

Пiдмет + have або has для третьої особи + …

Enthusiasm – незліченні іменники використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

I have lots of enthusiasm.

2002. Ви доставите свічки завтра вранці? – Will + you + deliver + candles tomorrow morning?

Це питальне речення у простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Candles – іменники у множині використовуються без артикля, якщо вони не є визначеними за ситуацією.

 

Повторимо ще раз.

Will you deliver candles tomorrow morning?

2003. Він випив склянку апельсинового соку. – He + drank + a glass of orange juice.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Drink – drank – drunk – це три форми неправильного дієслова – пити.

A glass – обчислюваний іменник в однині використовується з невизначеним артиклем, якщо вiн не є визначеним за ситуацією.

Orange juice – зв'язка прикметника з незліченним іменником використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

He drank a glass of orange juice.

2004. Де наші викладачі? – Where + are + our teachers?

Це питальне речення у простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

Повторимо ще раз.

Where are our teachers?

2005. Яких тварин ви захочете побачити: жирафів, тигрів, свиней чи білок? – Which animals + will + you + want + to see: giraffes, tigers, pigs or squirrels?

Це питальне речення у простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Giraffes, tigers, pigs, squirrels – іменники у множині використовуються без артикля, якщо вони не є визначеними за ситуацією.

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

Which animals will you want to see: giraffes, tigers, pigs or squirrels?

2006. Ми зустрілися три дні тому. – We + met + three days ago.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Meet – met – met – це три форми неправильного дієслова – зустрічатися, бачитися.

Повторимо ще раз.

We met three days ago.

2007. Її прибуток здається таким великим (прибуток компанії). – Its profit + seems + so big.

Це стверджувальне речення у простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

Its profit seems so big.

2008. Він працює занадто повільно? – Does + he + work + too slowly?

Це питальне речення у простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Does he work too slowly?

2009. Я їздив верхи верблюдом. – I + rode + a camel.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Ride – rode – ridden – це три форми неправильного дієслова – їздити верхи.

A camel – обчислюваний іменник в однині використовується з невизначеним артиклем, якщо вiн не є визначеним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

I rode a camel.

2010. Де я зможу купити пісне м'ясо? – Where + will + I + be able to + buy lean meat?

Це питальне речення у простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

To be able to – це форма майбутнього часу для модального дієслова can.

Lean meat – зв'язка прикметника з незліченним іменником використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

Where will I be able to buy lean meat?

2011. Скільки в нього займе часу добратися в те місце? – How long + does + it + take + him to get to that place?

Це питальне речення у простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

How long does it take? – це стійкий вислiв. Перекладається як Скільки займає часу?

get to that place – при вказівці напрямку руху використовується прийменник to.

Повторимо ще раз.

How long does it take him to get to that place?

2012. Хто хоче жити за кордоном? – Who + wants + to live abroad?

Це питальне речення у простому теперішньому часі.

Якщо у питальному реченнi у теперішньому часi з питальним словом Who – у значенні хто, відсутнiй підмет, що відповідає на запитання хто? – то допоміжне дієслово do або does не використовується, а використовується основне дієслово із закінченням -s, (-es) без частки to. Не можна запитати Who does want to live abroad?

Abroad – перекладається як за кордоном і не потребує жодних прийменникiв.

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

Who wants to live abroad?

2013. Нам не потрібно буде заново винаходити колесо. – We + won't + need + to reinvent the wheel.

Це заперечне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will not = won’t + основне дієслово + …

The wheel – використовується з певним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

We won't need to reinvent the wheel.

2014. Поліція зловить їх? – Will + the police + catch + them?

Це питальне речення у простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

The police – завжди використовується з певним артиклем.

Повторимо ще раз.

Will the police catch them?

2015. Він дуже високо стрибнув. – He + jumped + very high.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

He jumped very high.

2016. Мені потрібно буде замовити деякі канцелярські товари. – I'll + need + to order some stationery.

Це стверджувальне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

I'll need to order some stationery.

2017. Ми це заслужили? – Did + we + deserve + it?

Це питальне речення у простому минулому часі.

(Питальне слово) + did + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Did we deserve it?

2018. Цей іспит здається дуже важким? – Does + this exam + seem + very difficult?

Це питальне речення у простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Does this exam seem very difficult?

2019. Вони зненацька зникли. – They + disappeared + unexpectedly.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

They disappeared unexpectedly.

2020. Ми створимо дуже позитивну атмосферу. – We'll + create + very positive atmosphere.

Це стверджувальне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

Very positive atmosphere – зв'язка прикметника з незліченним іменником використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

We'll create very positive atmosphere.

Рейтинг@Mail.ru