bannerbannerbanner
Англійська мова. Теорія і практика. Умовний спосіб – Тhе Subjunctive Mood

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Умовний спосіб – Тhе Subjunctive Mood

Умовний спосіб – Subjunctive mood використовується для передачі нереальної дії: це дія, яка може бути можливою, бажаною або уявною (нереальною).

Умовний спосіб – Subjunctive mood – підрозділяється на Subjunctive I (старі форми умовного способу без допоміжних дієслів) i Subjunctive II (сучасні форми умовного способу з допоміжними дієсловами).

Subjunctive I

Present Subjunctive I – Позначає дію як бажану або небажану і може висловлювати прохання, побажання, вимогу, пропозицію в сьогоденні, майбутньому або минулому.

Past Subjunctive I – Позначає нереальну, що суперечить дійсності дію. Вживається головним чином в підрядних реченнях (після сполучника).

Past Perfect Subjunctive I – Ця форма показує нереальні події минулого. Дія в цій формі, звичайно, не відбулася в минулому, а може бути втраченою можливістю в минулому.

Subjunctive II

Present Subjunctive II – Позначає те ж саме, що i Present Subjunctive I

Perfect Subjunctive II – Позначає те ж саме, що і Past Perfect Subjunctive I

Subjunctive I
Present Subjunctive I

Present Subjunctive I – позначає дію як бажану або небажану і може висловлювати прохання, побажання, вимогу, пропозицію в сьогоденні, майбутньому або минулому.

Форма Present Subjunctive I = verb без частинки to.

У 3-iй особі однини (he, she, it), закінчення -s/-es до дієслова не додається, як це робиться в Present Simple. Крім того дієслово to be не відмінюється, тобто не буде форм am, is, are, was, were.

Навіть якщо дієслово в головному реченні стоїть в минулому часі, це ніяк не впливає на форму дієслова в умовному способі.

Використання Present Subjunctive I

1. У підрядних реченнях, що починаються з сполучника that, наступного після прикметників, що виражають необхідність, важливість або що, щось має бути виконано: vital – життєво важливий, desirable – бажаний, important – важливий, essential – необхiдний, imperative – обов’язковий, necessary – потрiбний, impossible – неймовiрний, required – необхiдний, strange – чудний, crucial – рiшучий, recommended – рекомендованийurgent – термiновий, best – кращий, a good idea – хороша iдея, a bad idea – погана iдея.

Ці речення мають конструкцію It is/was + прикметник + that.

It is vital that … – Важливо, щоб …

It is vital that everybody come 10 minutes before the exam. – Важливо, щоб кожен прийшов за 10 хвилин до початку іспиту.

It is essential that … – Необхідно, щоб …

It is essential that everybody attend the meeting. – Необхідно, щоб усі відвідали зустріч.

It is essential that the project be completed in time. – Необхідно, щоб проект був завершений вчасно.

It is imperative that … – Обов'язково, щоб …

It is imperative that the prisoner be not left unsupervised. – Обов'язково, щоб арештант не залишався без нагляду.

It is imperative that the mission be accomplished. – Обов'язково, щоб місія була виконана.

It is important that … – Важливо, щоб …

It is important that the client carefully read the contract. – Важливо, щоб клієнт ретельно прочитав контракт.

It is important that all personnel be instructed. – Важливо, щоб весь персонал був проінструктований.

It is recommended that … – Рекомендується, щоб …

It is recommended that these pills be not taken together with other drugs. – Рекомендується, щоб ці таблетки не приймалися разом з іншими ліками.

It is recommended that you mention everything you remember. – Рекомендується, щоб ви згадали про все, що пам'ятаєте.

It is urgent that … – Терміново потрібно, щоб …

It is urgent that you reply to this e-mail. – Терміново потрібно, щоб ви відповіли на цей електронний лист.

It is urgent that we decide the course of action. – Терміново потрібно, щоб ми склали подальший план дій.

It is necessary that … – Потрібно, щоб …

It is necessary that the client be present during the transaction. – Потрібно, щоб клієнт був присутній під час транзакції.

It is necessary that all the preparations be completed before the experiment. – Потрібно, щоб всі приготування були завершені до експерименту.

It is desirable that … – Бажано, щоб …

It is desirable that you should be there at two o'clock. – Бажано, щоб ви там були о другій годині.

It is desirable that you be present. – Бажано, щоб ви були присутні.

It is impossible that … – Неймовірно, щоб …

It is impossible that I could have walked by and not noticed her. – Неймовірно, щоб я міг пройти повз і не помітити її.

It is best that … – Найкраще, щоб …

It is best that we leave now. – Найкраще нам піти зараз.

It is best that he bring his passport. – Найкраще, щоб він приніс свій паспорт.

2. У додаткових пiдрядних реченнях, що починаються з сполучника that, наступного після дієслів, що виражають наказ, пропозицію, рішучість, домовленість: insist – настоювати, suggest – пропонувати, recommend – рекомендувати, order – наказувати, command – наказувати, ask – просити, demand – вимагати, propose – пропонувати, request – вимагати, advise – радити, urge – пiдганяти.

Ці речення мають конструкцію підмет + дієслово + that + дійова особа.

Advise – радити

I advise that you check the address you've provided. – Я раджу вам перевірити ще раз адресу, яку ви надали.

We advise that you not use this medicine without consulting your doctor. – Ми радимо вам не використовувати ці ліки, не проконсультувавшись з лікарем.

Рейтинг@Mail.ru