banner
banner
banner
Англійська мова. Теорія і практика. Стійкі вирази з прийменниками

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Стійкі вирази з прийменниками

Прийменники з іменниками

addiction to (someone/something) – залежність від когось/чогось

His addiction to surfing the Internet is a problem. – Його залежність від просиджування в Інтернеті – проблема.

advantage of (something) – перевага в чомусь

He has the advantage of speaking English fluently. – У нього є перевага у вільному володінні англійською.

alternative to (something) – альтернатива чомусь

After the public protests the government had no alternative but to change its policy. – Після публічних протестів у уряду не було ніякої альтернативи, окрім як змінити свою політику.

anxiety about (something) – неспокій, страх перед чимось

Her anxiety about speaking in public caused her to lose the job. – Її страх публічних виступів змусив її втратити роботу.

belief in (someone/something) – віра в когось/щось

His belief in not harming animals was something he learned from his mother. – Його віра в необхідність захисту тварин – це те, що він успадкував від матері.

cause of (something) – причина чогось

The police are still trying to establish the cause of the fire. – Поліція все ще намагається встановити причину пожежі.

dedication to (something) – відданість чомусь

His dedication to teaching was impressive. – Його відданість викладанню була вражаючою.

demand for (something) – вимога чогось

The government is unlikely to agree to the rebels’ demands for independence. – Уряд навряд чи погодиться з вимогами повстанців про незалежність.

example of (something) – приклад чогось

This is a good example of medieval Chinese architecture. – Це хороший приклад середньовічної китайської архітектури.

experience in (something) – досвід у чомусь

She has a great deal of experience in introducing new products to markets. – Вона має великий досвід впровадження нових продуктів на ринки.

fear of (someone/something) – страх, боязнь когось/чогось

His fear of flying made travel difficult. – Його страх перед польотами робить подорожі скрутними.

habit of ([doing] something) – звичка до чогось

His habit of smoking in restaurants caused many problems. – Його звичка курити в ресторанах викликала безліч проблем.

interest in (someone/something) – інтерес до когось/чогось

Her career as a pilot evolved out of her interest in flying. – Її кар'єра пілота почалася з її інтересу до польотів.

lack of (something) – брак чогось

His answer demonstrated a complete lack of understanding of the question. – Його відповідь продемонструвала повну відсутність розуміння питання.

love of (something [doing], someone) – любов до когось/чогось

His love of singing developed when he was a child. – Його любов до співу почалася, коли він був дитиною.

memory of (someone/something) – спогади про когось/щось

Their memories of traveling in Africa will stay with them forever. – Їхні спогади про подорожі в Африці залишаться з ними назавжди.

process of ([doing] something) – процес чогось

The process of painting such a large mural is more complicated than you might think. – Процес малювання такої великої фрески складніше, ніж ви думаєте.

reaction to (something) – реакція на щось

His reaction to winning the prize was quite funny. – Його реакція на виграш призу була досить кумедною.

reason for (something) – причина для чогось

The main reason for taking the course is to improve your language skills. – Основна причина для проходження курсу – поліпшити свої мовні навички.

regret for (something) – жаль про щось

The criminal’s regret for committing the crime did not convince the judge. – Жаль злочинця про вчинення злочину не переконав суддю.

reply to (someone/something) – відповідь комусь/на щось

There were very few replies to our advertisement. – На нашу рекламу було дуже мало відповідей.

responsibility for ([doing] something) – відповідальність за щось

His responsibility for completing the project on time was acknowledged by the company. – Його відповідальність за завершення проекту в строк була підтверджена компанією.

solution to (something) – рішення чогось

I need to find a solution to this problem. – Мені потрібно знайти рішення цієї проблеми.

story about (something) – розповідь про щось

I don’t know if I believe his story about seeing a UFO. – Я не знаю, чи вірю його історії про те, що він бачив НЛО.

tax on (something) – податок на щось

They’re putting up the tax on cigarettes. – Вони стягують податок на сигарети.

trouble with (someone/something) – проблеми, труднощі з кимось/чимось

She’s been having a lot of trouble with her boss recently. – Нещодавно у неї були проблеми зі своїм босом.

Рейтинг@Mail.ru