Англійська мова. Теорія і практика. Сполучник

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Сполучник

Сполучник – це службова частина мови, яка пов'язує два слова, окремі, незалежні речення або частини складного речення. Сполучники не змінюють своєї форми, не виступають будь-яким членом речення і не використовуються самі по собі.

Tom and I go to school together. – Я і Том ходимо в школу разом.

Jack came straight to my house in order to go to the cinema together. – Джек прийшов прямо до мого будинку, щоб піти в кіно разом.

Neither Kate nor Jim met Ann before. – Ні Кейт, ні Джим не зустрічали до цього Енн.

Види сполучникiв за значенням

Сполучники за своїм значенням діляться на три основні групи: сочінітельнi сполучники, підрядні сполучники парні сполучники. Виділяють також сполучнi прислівники.

– Сочінітельнi сполучники – з'єднують однакові за значимістю слова, фрази, однорідні члени речення або незалежні речення в одне сложносочіненне речення.

and – i

for – бо, зважаючи на те, що

or – або

yet – однак, все ж, але

but – але

nor – ні, також не

so – так що, тому, отже

Кома ставиться перед сполучником, коли він з'єднує незалежні речення. Однак і в цьому випадку кома може опускатися, якщо речення короткі. Коли складовий сполучник з'єднує слова або однорідні члени речення, вони не поділяються комою.

Do you want some tea or coffee? – Ти хочеш трохи чаю або кави? (однорідні члени речення)

It was late, so I decided to go home. – Було пізно, тому я вирішив піти додому. (два незалежних речення)

I know you are waiting for my help, yet I don’t know how to help you. – Я знаю, що ти чекаєш моєї допомоги, однак я не знаю, як тобі допомогти. (два незалежних речення)

– Підрядні сполучники – з'єднують підрядне речення з основним, від якого воно залежить за змістом, утворюючи складнопідрядне речення.

after – після того, як

although – хоча, незважаючи на те, що

as – так як

because – тому що

before – перед тим, як

how – як

if – якщо

once – як тільки (часто не перекладається)

since – так як, з тих пір, як

than – ччим, ніж, хіба тільки

that – що, щоб

though – хоча, незважаючи на

till – поки, до тих пір

unless – поки не, якщо не

until – до тих пір, поки

when – коли

whenever – всякий раз, коли, коли б не

where – де

whether – лi

while – в той час, як

Підрядний сполучник завжди ставиться в початок підрядного речення. Перед ним не ставиться кома.

Chris never goes to the beach with us as he doesn’t know how to swim. – Кріс ніколи не ходить з нами на пляж, тому що він не вміє плавати.

I will let you use my computer when you finish your homework. – Я дозволю тобі покористуватися моїм комп'ютером, коли ти закінчиш своє домашнє завдання.

Unless we leave right now, we will be late for the flight. – Якщо ми не вийдемо зараз же, ми запізнимося на літак.

– Парні сполучники – служать для з'єднання слів, фраз або однорідних, однакових частин одного речення.

both … and – i … i

either … or – або … або

if … then – якщо … то

just as … so – як … так і …

neither … nor – ні … ні

not only … but (also) – не тільки … але і

rather … or – або … або

whether … or – чи то … чи то, або … або

Кома ставиться між парними сполучниками для інтонаційної і смислової паузи, або при з'єднанні сполучниками двох довгих фраз. Парні сполучники не використовуються для з'єднання різних незалежних речень.

Both Derek and Sam are good at maths. (also) – І Дерек, і Сем сильні в математиці.

This girl is not only beautiful, but also really smart. – Вона не тільки красива, але ще й дійсно розумна.

Would you rather be rich or be happy? – Ти б вважав за краще бути багатим або щасливим?

– Сполучнi прислівники – з'єднують два незалежних речення в одне складносурядне, або ставляться в початок речення для його логічного зв'язку з попереднім реченням.

after all – все ж, тим не менше

also – також, до того ж

as a result – в результаті

besides – до того ж

consequently – отже, тому

for example – наприклад

however – однак

in addition – на додаток

in fact – насправді, фактично

in other words – іншими словами

meanwhile – тим часом

moreover – більш того, до того ж

on the other hand – з іншого боку

then – потім, після

therefore – з цієї причини

Рейтинг@Mail.ru