Англійська мова. Теорія і практика. Прикметник

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Прикметник

Прикметник – це самостійна частина мови, що позначає ознаку предмета і відповідає на питання який?, чий?

Прикметники не змінюються ні за відмінком, ні за родом, ні за числом:

small boy – маленький хлопчик

small girl – маленька дівчинка

small children – маленькі діти

Будова прикметників

За своєю будовою прикметники діляться на прості, похідні складні.

– Прості прикметники не мають в своєму складі суфіксів і префіксов:

green – зелений

left – лівий

happy – щасливий

– У складі похідних прикметників є суфікс і/або префiкс:

helpful – корисний

international – міжнародний

unreasonable – нерозумний

Для прикметників характерні такі суфікси:

-able: – adorable – обожнюваний

-al: – epochal – епохальний

-ant: – pursuant – відповідний

-ary: – documentary – документальний

-ed: – barbed – колючий

-en: – silken – шовковий

-ful: – colourful – барвистий

-ible: – accessible – доступний

-ic: – optimistic – оптимістичний

-ish: – Scottish – шотландський

-ive: – creative – творчий

-ive: – innovative – новаторський

-less: – lifeless – неживий

-like: – lifelike – як живий

-ly: – yearly – річний

-ous: – courageous – безстрашний

-y: – funny – кумедний

І такі префiкси:

un-: – unguarded – незахищений

in-: – incomplete – неповний

il-: – illegal – незаконний

im-: – immoral – аморальний

– Складні прикметники складаються з двох або більш основ:

red-hot – розпечений, збуджений

colour-blind – не розрізняючий кольорiв

snow-white – білосніжний

Види прикметників

За значенням англійські прикметники діляться на два види – якісні i відносні.

– Якісні прикметники позначають якість предмета прямо:

soft – м'який

dark – темний

long – довгий

Якісні прикметники мають ступені порівняння

soft – softer – softest – м'який – м'якше – найм’якший

dark – darker – darkest – темний – темнiший – найтемніший

long – longer – longest – довгий – довший – найдовший

Від якісних прикметників часто можна утворити відповідний абстрактний іменник:

softness – м'якість

darkness – темрява

– Відносні прикметники описують якість предмета через його ставлення до:

– матеріалiв

wooden – дерев'яний

leathern – шкіряний

– місця

Eastern – східний

Swedish – шведський

– часу

daily – щоденний

monthly – щомісячний

– зв'язку

heavenly – божественний

motherly – материнський

Відносні прикметники не мають ступенів порівняння.

Іноді відносні прикметники можуть виконувати роль якісних (iron will – залізна воля) і навпаки.

Ступені порівняння прикметників

Змінюватися по ступенi порівняння можуть тільки якісні прикметники, які позначають будь-які якості предмета і чиє значення може бути виражене в більшій чи меншій мірі.

Існує три ступені порівняння прикметників – звичайна (позитивна), вища (або порівняльна) i найвища.

soft – м'який – (позитивна)

softer – м'якше – (порівняльна)

softest – мягчайшій – (найвища)

Прикметники в найвищому ступені зазвичай використовуються в комбінації з означеним артиклем the. Винятками можуть стати речення, де мається на увазі дуже високий ступінь якості, а не порівняння з іншим предметом:

Sunsets are most beautiful here. – Тут надзвичайно красиві заходи.

Способи утворення ступенів порівняння прикметників

Ступені порівняння прикметників можуть бути утворені синтетично (за допомогою суфіксів -er i -est), аналітично (за допомогою слівmore – most, less – least) i супплетівно (такі винятки, як good – better – best).

– Синтетичний спосіб можливий тільки для прикметників з одного складу і двоскладових прикметників з наголосом на останньому складі:

new – newer – newest

polite – politer – politest

Також сюди входять двоскладові слова, якi закінчуються на -ble, -er, -y, -some, -ow:

noble – nobler – noblest

tender – tenderer – tenderest

happy – happier – happiest

narrow – narrower – narrowest

При додаванні суфіксів -er i -est потрібно пам'ятати про такі правила орфографії:

– Німе -e в кінці слів опускається:

large – larger – largest

brave – braver – bravest

– Якщо прикметник закінчується на коротку голосну і приголосну, то в вищому та найвищому ступенi кінцева приголосна подвоюється:

hot – hotter – hottest

big – bigger – biggest

– Якщо прикметник закінчується на приголосну і букву y, то в вищому та найвищому ступенi кінцева y замінюється на i:

easy – easier – easiest

dirty – dirtier – dirtiest

– Аналітичний спосіб використовується для складних слів. Для цього перед прикметником ставляться слова more/most (більш/найбільш), less/least (менш/найменш):

effective – more effective – most effective

dangerous – more dangerous – most dangerous

Примітка:

Хоча слово most і пов'язане з найвищим ступенем, іноді воно може використовуватися і з невизначеним артиклем, тоді воно набуває значення досить, вкрай:

My neighbour is a most extraordinary man. – Мій сусід – вельме своєрідна людина.

– Супплетівний спосіб передбачає, що деякі прикметники утворюють ступені порівняння не за загальними правилами (за допомогою своїх супплетівних форм):

good – better – best

bad – worse – worst

little – less – least

many – more – most

far – farther/further – farthest/furthest

old – older/elder – oldest/eldest

Зверніть увагу на відмінність у значенні слів farther/further i older/elder.

farther – farthest використовується тільки щодо фізичної відстані:

I live farther from school than Pete. – Я живу дальше від школи, ніж Петя.

further – furthest має ширше значення:

You can find further information on our web-site. – На нашому сайті ви зможете знайти подальшу інформацію.

elder – eldest позначає старшинство в сім'ї:

My elder sister lives in Toronto. – Моя старша сестра живе в Торонто.

older – oldest позначає вік:

This is the oldest cathedral in Europe. – Це найстаріший собор в Європі.

Складні прикметники утворюють ступені порівняння

– або за допомогою слів more – most:

Рейтинг@Mail.ru