Англійська мова. Теорія і практика. Частинки, Вигук, Пунктуація

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Частинки, Вигук, Пунктуація

У цьому навчальному посібнику розглянуті такі граматичні поняття як частки, вигуки та пунктуація.

Частинки – The Particles

Головна функція частинок полягає в тому, щоб надавати словам додаткове значення або ж навпаки обмежувати його.

Частинки діляться на чотири групи: видільно-обмежувальні, підсилювальні, доповнюючи, заперечнi.

– Видільно-обмежувальні частинки – надають відтінок обмеження.

only – тільки

merely – всього лише

even – навіть

just – тільки

alone – виключно

but – але

Kate only wants to take the second dish. – Кейт хоче взяти тільки другу страву.

It was merely a kiss. – Це був всього лише поцілунок.

– Підсилювальні частинки – беруть на себе роль посилення значення слова.

still – все ще

all – все

simply – просто

even – навіть

just – тільки

yet – поки ще

never – ніколи

We have not met yet. – Ми поки ще не зустрічалися.

I was still working at that time. – Я все ще працював в цей час.

– Доповнюючи частинки – надають додатковий відтінок до лексичного значення.

else – ще

What else should I do to help you? – Що ще я повинен зробити, щоб допомогти тобі?

– Заперечнi частинки – надають реченню заперечний відтінок.

not – не

Not all students could pass the exam. – Не всі студенти змогли скласти іспит.

Вигук – Тне Intеrjection

Вигуки являють собою короткі висловлювання, основна функція яких зазвичай полягає у вираженні цілого спектру емоцій у всіх проявах: від негативних до позитивних, а також для відтворення звуків на письмі.

Нижче наведені найбільш уживані вигуки з поясненням, які саме емоції і почуття вони можуть передавати. Одні і ті ж вигуки можуть передавати різні емоції.

Ah

– вираз задоволення

Ah, it's so tasty! – Ммм, як смачно.

– вираз розуміння, усвідомлення

Ah, now I see. – А, ну тепер ясно.

– вираз смирення

Ah, well, it can't be helped. – Що ж. Робити нічого.

– вираз подиву

Ah! I’m the winner! – Ого! Та я переможець!

Alas

– вираз печалі і жалi

Alas, he’s lost his voice. – Що поробиш. Він втратив голос.

Argh

– вираз досади

Argh! I've left the umbrella at the bus station! – Ось ті на!/Чорт! Я забув парасольку на зупинці!

Aww

– вираз розчулення

Aww! Is it your kitten? – Ути! Утю-тю! Ах! Це твій кошенятко?

Boo

– вираз несхвалення

Boo! Go away from the stage! – Бууу! Піди зі сцени!

Dear

– вираз співчуття

Oh dear! Does it hurt? – Бідолаха! Болить?

– вираз подиву

Dear me! What a surprise!? – Не може бути!/Да ладно! Ось це сюрприз!

Рейтинг@Mail.ru