Тлумачний словник української мови

Тлумачний словник української мови
Поделиться:
Скачать pdf
Cкачиваний: 7
Язык:
Украинский (эта книга не перевод)
Опубликовано здесь:
2016-06-13
Файл подготовлен:
2018-10-25 05:27:00
Скачать

Пропонований «Тлумачний словник української мови» налічує близько 20 тисяч слів і словосполучень, переважна більшість яких становить активний шар лексики української мови кінця ХX – початку XXI ст. До словника увійшла загальновживана українська лексика, зокрема професійна і термінологічна, а також новітня лексика, у тому числі й іншомовна, що набула широкого вжитку впродовж останніх років.

Словник включає пов’язані з реєстровими словами фразеологічні вирази, складні термінологічні одиниці, що подаються із тлумаченням. З метою ілюстрації вияву значення слова в контексті подаються приклади словосполучень і речень зі словом, що тлумачиться.

Полная версия

Читать онлайн

Оставить отзыв

Рейтинг@Mail.ru