Czechow Śmierć urzędnika – Антон Чехов

Czechow Śmierć urzędnika
Поделиться:
Скачать книгу
Скачать epub
Язык:
Польский (эта книга не перевод)
Опубликовано здесь:
2019-03-17
Скачать

Anton Czechow to rosyjski nowelista i dramatopisarz, w

swoich opowiadaniach zajmował się przede wszystkim szeroko rozumianą tematyką

społeczną.


W swoich licznych opowiadaniach niezwykle drobiazgowo i

trafnie rozszyfrowuje zachowania ludzi, a szczególnie aparatu władzy i stosunku

do niego zwykłego rosyjskiego zjadacza chleba. Z niezwykłą wnikliwością i

prawdopodobieństwem autor zarysowuje postacie żyjące w carskiej Rosji.


Ukazuje ich słabostki i wady systemu oraz władzy w państwie.

Posługuje się ironią, sarkazmem, nieraz nawet satyrą. Krytykuje zastaną

sytuację, komentując wydarzenia, które opisuje.


W opowiadaniu „Kameleon”

Czechow pokazuje na przykład postać człowieka, który w zależności od sytuacji

zmienia swoje poglądy.


 Natomiast w „Śmierci urzędnika” natomiast poznajemy Czerwiakow, niskiego rangą urzędnika,

który przez przypadek opluwa ważną personę. Załamany codziennie przeprasza

wyższego rangą, lecz staje się coraz bardziej natrętny, co powoduje, że jest

traktowany z jeszcze większą bezczelnością.Ostatecznie Czewiakow umiera…

Полная версия

Отрывок

Другие книги автора

Все книги автора

Оставить отзыв

Рейтинг@Mail.ru